ΕΨΑΔ

Υλοποιείται από την διασύνδεση ΑΤΚ ανά τον Ελλαδικό χώρο , νέας τεχνολογίας με συνδέσεις είτε μέσω ΟΤΕ είτε μέσω ΚΟΙ του Στρατού. Η διασύνδεση επιτρέπει την προσπέλαση κάποιων κέντρων (ανάλογα με τον προγραμματισμό ) και την διασύνδεση με οποιονδήποτε ανταποκριτή του συστήματος χωρίς την μεσολάβηση των τηλεφωνητών. Συνδέεται με το δίκτυο του ΟΤΕ, IVSN, ERMH, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΕΣΕΕΘΑ, ΔΥΕΟ. Η αριθμοδότηση του συστήματος είναι παρόμοια με του ΕΡΜΗ επιτρέποντας την εύκολη απομνημόνευση και κλήση των ανταποκριτών του.Γενικά η εγκατάσταση προσφέρει:

 1. Σημαντική αναβάθμιση της ποιότητας και της ποσότητας των επικοινωνιών με τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας.
 2. Προμήθεια νέων αυτομάτων ψηφιακών τηλεφωνικών κέντρων.
 3. Δέσμευση, από τον ΟΤΕ, ψηφιακών κυκλωμάτων
 4. Υλοποιείται με στατικά τηλεφωνικά κέντρα εμπορίου.
 5. Οι καλυπτόμενες από το ΕΨΑΔ επικοινωνιακές ανάγκες κατά τη διάρκεια κρίσεων και επιχειρήσεων είναι:
  1. Επικοινωνίες Σχηματισμών
  2. Συγκροτημάτων και Μονάδων μέχρι μετακίνησή τους στους ΧΤΠ.
 6. Επικοινωνίες των Μονάδων Επιστρατεύσεως.
 7. Επικοινωνίες ελέγχου κυκλοφορίας.
 8. Επικοινωνίες Μονάδων ασφαλείας μετόπισθεν
 9. Επικοινωνίες των στατικών Μονάδων ΔΜ.

2. Δυνατότητες του Συστήματος

 1. Απλή τηλεφωνική κλήση.
 2. Αναγνώριση αριθμού που τον καλεί.
 3. Απεικόνιση στην οθόνη του ονόματος ή της θέσης του καλούντος.
 4. Κράτηση της γραμμής, ερώτηση και μεταγωγή.
 5. Συνεδρίαση ανταποκριτών.
 6. Μεταφορά αριθμού.
 7. Μεταφορά κλήσης.
 8. Ένδειξη άλλης κλήσης σε ώρα συνομιλίας.
 9. Μεταφορά δεδομένων υψηλών ταχυτήτων.
 10. Μεταφορά εικόνας.
 11. Κλήση αυτομάτων τηλεφώνων του ΟΤΕ.
 12. Διεπιλογική κλήση.
 13. Κλήση αυτομάτων του ΟΤΕ σε άλλη πόλη στην οποία υπάρχει ΑΤΚ του ΕΨΑΔ.

3. Πλεονεκτήματα Ομαδοποίησης

 1. Παρακολούθηση – τηλεσυντήρηση των άλλων ΑΤΚ.
 2. Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.
 3. Εκχώρηση αρμοδιοτήτων
 4. Αυτόματη δρομολόγηση κλήσεως από ελεύθερη ζεύξη.
 5. Πολύ καλά αποτελέσματα στις επικοινωνίες, μετά τα πρώτα στάδια υλοποίησης του ΕΨΑΔ.

4. Προβλήματα – Δυσχέρειες

 1. Προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στη διοίκηση – συντήρηση του δικτύου και την κακή χρήση.
 2. Από το σύνολο των κλήσεων το μεγαλύτερο μέρος ζητά αυτόματο τηλέφωνο του ΟΤΕ Αθηνών.
 3. Υψηλό κόστος δέσμευσης ψηφιακών ζεύξεων μεταξύ των ΑΤΚ.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s