Αναγνώριση και Κατάδειξη Στόχων

Μέθοδοι Κατάδειξης Στόχων

  1. Σημείο Επισημάνσεως. Σημείο ευδιάκριτο κοντά στο στόχο λαμβάνεται ως σημείο επισημάνσεως και με τη βοήθεια του καταδεικνύεται ο στόχος, π.χ. «300 μ., εμπρός δεξιά, γκρίζο σπίτι, δεξιά γω­νία, πολυβολείο».
  2. Κατακόρυφου Ρολογιού. Σημείο ευδιάκριτο στο έδαφος λαμβάνεται ως βοηθητικό σημείο και αποτελεί το κέντρο του κατακόρυφου ωρολογίου, π.χ «ανεμόμυλος, δεξιά, ώρα 3η,(προαιρετικά μπορεί να δοθεί η απόσταση), όχημα».
  3. Δακτύλων και της Παλάμης. Εκτείνεται το δεξί χέρι, κλείνεται το αριστερό μάτι και δίδεται η απόκλιση του στόχου από το σημείο επισημάνσεως σε δάκτυλα ή παλάμες, π.χ. «250μ., κατευθείαν εμπρός, μεμονωμένο δένδρο, δεξιά 3 δάκτυλα, ελεύθερος σκοπευ­τής»·
  4. Με τροχιοδεικτικά βλήματα. Ο παρατηρητής βάλλει κατά του στόχου τροχιο­δεικτικό βλήμα, οπότε καταδεικνύεται η θέση του στόχου.

Στοιχεία Κατάδειξης Στόχων

  1. Απόσταση (Πόσο μακριά φαίνεται)
  2. Κατεύθυνση (Προς ποιο σημείο φαίνεται)
  3. Περιγραφή (Τι είναι, ως τι φαίνεται)
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s