Γενικά Καθήκοντα του Στρατιωτικού

Κάθε Στρατιωτικός πρέπει:

  1. Να συμμορφώνεται με το Σύνταγμα και τους Νόμους.
  2. Να τιμά τη Σημαία και τις εθνικές παραδόσεις.
  3. Να αποφεύγει κάθε ενέργεια ή συμπεριφορά, που είναι αντίθετη με τα συμφέροντα ή την τιμή του Έ­θνους.
  4. Να τρέχει με προθυμία να υπερασπίσει την Πατρίδα, όταν κινδυνεύει.
  5. Να τηρεί την πειθαρχία και τους κανονισμούς.
  6. Να υπηρετεί με αφοσίωση και να συμπεριφέρεται με ευθύτητα και αξιοπρέπεια.
  7. Να εξασφαλίζει την προστασία του απορρήτου,
  8. Να φροντίζει για το υλικό και τις εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Στρατό.

Ο Στρατιωτικός οφείλει:

  1. Να προσφέρει έργο, συνδρομή στη Μονάδα και να ενδιαφέρεται για την ανάδειξή της.
  2. Να αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις, να εξασκείται και να είναι αποδοτικός στην πράξη.

Κάθε Στρατιωτικός έχει καθήκον να προετοιμά­ζεται σωματικά και ηθικά για την εκπλήρωση της απο­στολής του στην ειρήνη και στον πόλεμο.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s