Ποινές Οπλιτών

Οπλίτες θεωρούνται υπό την ευρεία έννοια οι Υπαξιωματικοί {Μόνιμοι – Εθελοντές – Επαγγελματίες οπλίτες (ΕΠΟΠ) – Κληρωτοί} και οι στρατιώτες.

Οι ποινές που μπορεί να τους επιβληθούν είναι:

  1. Στέρηση Αδειας Εξόδου (ΣΕ)
  2. Περιορισμός (Π)
  3. Κράτηση (Κ)
  4. Φυλάκιση (Φ) και
  5. Αυστηρή Φυλάκιση (ΑΦ).

Επιπλέον στους Υπξκούς Υποβιβασμός και Έκπτωση

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΟΠΛΙΤΕΣ

Κλιμάκια Διοικήσεως Ημέρες Ποινής
ΣΕ Π Κ Φ-ΑΦ
ΥΕΘΑ 60 60
Α/ΓΕΣ _ _ 60 50
Δκτής Στρατιάς-Σώματος Στρατού _ _ 50 40
Δκτής Μεραρχίας _ _ 40 30
Δκτής Ταξιαρχίας _ _ 40 25
Δκτής Συγκροτήματος _ _ 30 20
Δκτής Μονάδας (Ανώτερος Αξκός) _ 30 30 20
Δκτής Μονάδας(Κατώτερος Αξκός) _ 20 20 10
Δκτής Υπομονάδας 10 10 8 5
Δκτής Δρίας-Ουλαμου 5 5 4 _
Αρχιλοχίας Υπομονάδας 2 2
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s