Ηλεκτροπτικοί Αισθητήρες MARGO-T , MATIS

Με την εξέλιξη των οπλικών συστημάτων, την αύξηση του βεληνεκούς τους και την ταχυκινησία των σύγ­χρονων μονάδων, δημιουργείται η απαίτηση επέκτασης της περιοχής επιχειρησιακού ενδιαφέροντος του τα­κτικού διοικητή/Ενα από τα σύγχρονα οπλικά συστήματα, τα οποία υποστηρίζουν τις παραπάνω απαιτήσεις, είναι ο ηλεκτροπτικός (Η/Ο) αισθητήρας MARGOT και η θερμική κάμερα χειρός MATIS.

Ηλεκτροπτικός (Η/Ο) αισθητήρας MARGOT

Ιστορικά Στοιχεία

O Στρατός Ξηράς το 2002, μετά την αναδιοργάνωση των Μονάδων Επιτήρησης, ενέταξε σε αυτές σύγχρονα συστήματα Η/Ο αισθητήρων για την επιτήρηση – αναγνώριση του πεδίου της μάχης, τύπου MARGO-T της εταιρείας THALES. Τα παραπάνω συστή­ματα λειτουργούν με ευθύνη του Όπλου των ΔΒ και καλύπτουν τις ανάγκες ηλεκτρονικής επιτήρησης – αναγνώρισης.

Αποστολές

Οι Ηλεκτροπτικοί (Η/Ο) αισθητήρες MARGO-T είναι ένα οπλικό σύστημα του οποίου τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά και οι τεχνολογικές δυνατότητες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις παρακάτω αποστολές:

  • Επιτήρησης – Αναγνώρισης
  • Συλλογής και Μετάδοσης Πληροφοριών
  • Υποστήριξης Πυρών
  • Εκτίμησης Καταστροφών
  • Υποστήριξης Επιχειρήσεων Έρευνας και Διάσωσης.

Δυνατότητες Συστήματος

O Η/Ο αισθητήρας MARGO-T είναι ένα σύστημα το οποίο παρέχει την εικόνα (video) του περιβάλλοντος χώρου αναλυμένη από την κάμερα (Θερμική κάμερα υπερύθρων ή απλή TV κάμερα ημέρας), όπως και πληροφορίες για τις συντεταγμένες και το εύρος του πεδίου όρασης (Field of View). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο έδαφος ή εγκατεστημένος επί οχήματος Hummer, παρέχοντας μία μέγιστη ακτίνα επιτήρησης στα 20 km.  O H/O αισθητήρας MARGO-T αναλύεται στα παρακάτω κύρια υποσυγκροτήματα:

  • Ηλεκτροπτική Κεφαλή
  • Κονσόλα Ελέγχου
  • Τρίποδας.

Θερμική Κάμερα Χειρός MATIS

To 2006, ο Στρατός Ξηράς προμηθεύτηκε από την εταιρεία SAGEM D.S τις θερμικές κάμερες χειρός MATIS. Η θερμική κάμερα χειρός MATIS έχει σχεδιασθεί για παρατήρηση, εντοπισμό και αναγνώριση στόχων τόσο κατά την ημέρα όσο και κατά τη νύχτα.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s