ΑΣΔΑ “ΠΥΡΣΕΙΑ”

Πρόκειται για ενα αυτοματοποιημένο σύστημα διακίνησης στρατιωτικών εγγράφων που αναπτύχθηκε απο τη Διεύθυνση Ερευνας & Πληροφορικής του ΓΕΣ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαβιβάσεων (επικοινωνιών).

Δυνατότητες

 1. Αυτόματη και κρυπτασφαλισμένη διαβίβαση της αλληλογραφίας από χρήστη σε χρήστη χωρίς την παρέμβαση του προσωπικού του ΚΕΠΙΚ
 2. Διαβίβαση μεγάλου όγκου σημάτων και εγγράφων σε πολύ μικρό χρόνο. Συγκεκριμένα για ένα βιβλίο 300 σελίδων απαιτείται χρόνος διαβίβασης 4 λεπτά περίπου.
 3. Το περιβάλλον λειτουργίας του ΑΣΔΑ «ΠΥΡΣΕΙΑ» είναι φιλικό στον χρήστη και δεν απαιτεί από αυτόν να διαθέτει ειδικές γνώσεις, πέραν της στοιχειώδους γνώσης υπολογιστών σε περιβάλλον MS Windows.
 4. Δυνατότητα χρήσης στο κείμενο των σημάτων και Ελληνικών χαρακτήρων.
 5. Διαλειτουργικότητά του με τα ήδη ανεπτυγμένα συστήματα ΝΑΤΟ π.χ CRONOS.
 6. Πρωτόκολλα επικοινωνιών Χ400, Χ500
 7. Η κρυπτασφάλιση όλου του δικτύου επιτυγχάνεται με τη χρήση κρυπτοσυσκευής KG-84 σε ταχύτητα 64 Kbps καθώς και με τη χρήση του λογισμικού “ΠΥΘΙΑ” το οποίο επίσης έχει αναπτυχθεί από τη ΔΕΠΛΗ.
 8. Η αρχιτεκτονική του δικτύου είναι έτσι δομημένη ώστε να είναι πολύ εύκολη η επέκταση του.

Ο κάθε κόμβος αποτελείται από :

 1. Ένα Server.
 2. Δύο τερματικά εργασίας.
 3. Ένα Printer.
 4. Ένα Scanner.
 5. Ένα Switch .
 6. Ένα Router
 7. Μία κρυπτοσυσκευή KG-84.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s