Κέντρο Εκπαιδεύσεως Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ)

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ) είναι μονάδα επιπέδου ταξιαρχίας και αποτελεί τη βάση της εκπαίδευσης τόσο των στελεχών όσο και των οπλιτών του Σώματος Εφοδιασμού και Μεταφορών, αλλά και πλήθους οπλι­τών των λοιπών Όπλων και Σωμάτων του Στρατού Ξηράς. Η έδρα του ΚΕΕΜ βρίσκεται στο στρατόπεδο «Συνταγματάρχη Κωνσταντίνου Δαβά­κη», νοτίως της πόλης της Σπάρτης, επί της οδού Σπάρτης – Γυθείου, ενώ τμήμα του ΚΕΕΜ αποτελεί και το στρατόπεδο «Ταγματάρχη Παναγιώτη Μαντούβαλου» ανατολι­κά της πόλης του Γυθείου, επί της οδού Γυθείου – Σκάλας.

Ιστορικά Στοιχεία

Τον Απρίλιο του 1945, συστήνεται με διαταγή του Υπουργείου Στρατιωτικών, το ΚΕΕΜ και εγκαθίσταται στην περιοχή της Καλλιθέας στην Αθήνα, στην τότε λει­τουργούσα Σιβιτανείδιο Επαγγελματική Σχολή. Συγκροτούνται, με βάση το Βρε­τανικό σύστημα, η Σχολή Αξιωματικών Εφοδιασμού και ο Λόχος Εφοδιασμού, με έδρα τη Σιβιτανείδιο Επαγγελματική Σχολή και ο Λόχος Οδηγήσεως – Συντη­ρήσεως, με έδρα τη Βούλα Αττικής. Μετά από σειρά αναδιοργανώσεων, τον Απρίλιο του 1955, το ΚΕΕΜ μετα­σταθμεύει στο στρατόπεδο «Ξηροκαμπίου», το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε στρατόπεδο » Συνταγματάρχη Κωνσταντίνου Δαβά­κη».

Αποστολή

Το ΚΕΕΜ έχει ως αποστολή να εκ­παιδεύει μόνιμους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του Σώματος, στα τμή­ματα βασικής και προκεχωρημένης εκ­παίδευσης. Παράλληλα, εκπαιδεύει Υποψήφιους Έφεδρους Αξιωματικούς (ΥΕΑ) και κα­λούμενους για μετεκπαίδευση έφεδρους αξιωματικούς του Σώματος. Επίσης, εκπαιδεύει στρατιώτες και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) του Σώμα­τος στη βασική εκπαίδευση και λοιπών Όπλων – Σωμάτων στην ειδική εκπαίδευ­ση (οδηγοί, αρτοποιοί, μάγειρες).

Οργάνωση

Για την επίτευξη της αποστολής του, το ΚΕΕΜ είναι οργανωμένο ως εξής :

  • Σχολή Αξιωματικών, όπου πραγ­ματοποιείται η βασική και προκεχωρημένη εκπαίδευση των αξιωματικών και Υπαξιωματικών του Σώματος, η εκπαί­δευση των ΥΕΑ και η μετεκπαίδευση της εφεδρείας.
  • 1ο Τάγμα (Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευ­σης – ΕΚΕ), όπου εκπαιδεύονται οι στρα­τιώτες και ΕΠΟΠ, τόσο του Σώματος όσο και λοιπών Όπλων – Σωμάτων, ώστε να λάβουν ειδικότητα οδηγού αυτοκινήτου.
  • 2ο Τάγμα (Κέντρο Εκπαίδευσης Νε­οσύλλεκτων – ΚΕΝ / Ειδικό Κέντρο Εκπαί­δευσης – ΕΚΕ), όπου διεξάγεται η εκπαίδευ­ση τόσο των νεοσύλλεκτων του Σώματος, όσο και στρατιωτών και ΕΠΟΠ που έχουν ειδικότητα αρτοποιού.
  • 3ο Τάγμα (Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευ­σης – ΕΚΕ), στις εγκαταστάσεις του οποίου εκπαιδεύονται οι στρατιώτες και ΕΠΟΠ, τό­σο του Σώματος όσο και λοιπών Όπλων – Σωμάτων, ώστε να λάβουν ειδικότητα μαγείρου.

Στην έδρα του ΚΕΕΜ, λειτουρ­γούν η Σχολή Αξιωματικών και τα 1ο και 2ο Τάγματα, ενώ στο στρατόπεδο Μαντούβαλου, ανατολικά της πόλης του Γυθείου, είναι εγκατεστη­μένο το 3ο Τάγμα Εκπαίδευσης.

Το ΚΕΕΜ ως Κέντρο Επαγγελμα­τικής Κατάρτισης

Τον Οκτώβριο 2008, το ΚΕΕΜ πιστο­ποιήθηκε ως Κέντρο Επαγγελματικής Κα­τάρτισης (Κ.Ε.Κ.). από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.) του Υπουργείου Απασχόλησης. Αποτελεί το πρώτο Κέντρο Επαγγελμα­τικής Κατάρτισης των Ενόπλων Δυνάμεων και είναι προϊόν της συνεργασίας του ΓΕΣ με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονο­μικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Το ΚΕΕΜ ως ΚΕΚ Σπάρτης λειτουρ­γεί με κεντρική δομή στο Στρατόπεδο της Σπάρτης και παράρτημα στο Στρατόπεδο του Γυθείου. Συνολικά πιστοποιήθηκαν 6119 τετρα­γωνικά μέτρα εγκαταστάσεων των δύο Στρατοπέδων με 12 αίθουσες διδασκαλί­ας, 2 εργαστήρια μαγείρων, 1 εργαστήριο αρτοποιών, 8 χιλιόμετρα ασφάλτινων και 2 χιλιόμετρα χωμάτινων δρόμων και 79 οχή­ματα διαφόρων τύπων.

Σχολές του ΚΕΚ Σπάρτης

  • Σχολή Οδηγών στη Σπάρτη.Οι υποψήφιοι οδηγοί ειδικεύονται στα ελαφριά στρατιωτικά φορτηγά και διδάσκονται αντικείμενα, που θα τους παρέχουν επιπλέον γνώσεις για να απο­κτήσουν, στη συνέχεια, επαγγελματικό δίπλωμα και να αναζητήσουν θέσεις στην αγορά εργασίας.
  • Σχολή Μαγείρων στο Γύθειο. Οι υποψήφιοι μάγειρες, μετά την εκπαίδευση και τη συνεχή τους απασχό­ληση στις Μονάδες, είναι έτοιμοι να ανα­ζητήσουν ανάλογη εργασία. Η απορρό­φηση μέχρι τώρα κρίνεται ικανοποιητική και λόγω της τουριστικής ανάπτυξης της Χώρας μας, εκτιμάται ότι θα αυξη­θεί με την αναβάθμιση του σχετικού δι­πλώματος, μετά την πιστοποίηση του Κέντρου.
  • Σχολή Αρτοποιών στη Σπάρτη. Μετά την εκπαίδευση και τη συνεχή τους απασχόληση στις Μονάδες, οι υπο­ψήφιοι αρτοποιοί συγκεντρώνουν τις απα­ραίτητες γνώσεις και εμπειρία για να ανα­ζητήσουν εργασία.

Εμβλημα

Το έμβλημα περιλαμβάνει έναν τροχό και ένα ζεύγος φτερών, που συμβολί­ζουν τις Μεταφορές. Ο Εφοδιασμός συμβολίζεται με το ζωοφόρο κέρας της Αμάλθειας, το οποίο δηλώνει την αφθονία των αγα­θών, την τύχη και γενικά την ανθρώπινη μακαριότητα, σύμφωνα με τον γνωστό μύθο της αρχαιότητας. Τέλος, το αναγραφόμενο «ΧΡΟΝΟΥ ΦΕΙΔΟΥ» ση­μαίνει «Μη Σπαταλάς το Χρόνο σου» και είναι απόφθεγ­μα ενός από τους επτά σοφούς της αρχαίας Ελλάδας, του Χίλωνος του Λακεδαιμόνιου (6ος π.Χ. αιώνας).

Advertisements

3 thoughts on “Κέντρο Εκπαιδεύσεως Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ)

  1. Μπορεί κάποιος νεοσύλλεκτος να πάρει την ειδικότητα του Τυφεκιοφόρου ΠΖ από το ΚΕΕΜ;

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s