Ίλη Πεδίου Βολής Αρ­μάτων Ξάνθης (ΙΠΒΑΞ)

Η Ίλη Πεδίου Βολής Αρ­μάτων Ξάνθης (ΙΠΒΑΞ) συγκροτήθηκε το 1990 με έδρα το Πετροχώρι Ξάνθης (Στρατόπεδο «ΤΡΙΑ­ΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ»). Υπάγεται στην 25η Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία και έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων του Πεδίου Βολής Αρμάτων Ξάνθης (ΠΒΑΞ) καθώς και τη διάθεση μέσων σε Τεθωρακισμένες Moνάδες του Δ’ Σώματος Στρατού, στην Ανωτάτη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) και στη Σχολή Αξιωματι­κών Τεθωρακισμένων (ΣΑΤΘ) για εκτέλε ση βολών αρμάτων, χωρίς να απαιτείται η μεταφορά αρμάτων από τις έδρες τους. Εκ­παιδεύονται πληρώματα αρμάτων, καθώς επίσης και οι νέοι ανθυπίλαρχοι και μόνιμοι υπαξιωματικοί, οι οποίοι φοιτούν στη ΣΑΤΘ. Στο ΠΒΑΞ εκτελούνται βολές αρμάτων, βαρέων όπλων πεζικού και πυροβολικού. Επίσης γίνονται δοκιμές αξιολόγησης διαφόρων οπλικών συστημάτων.

Η ΙΠΒΑΞ είναι οργανωμένη σε Διμοι­ρία Διοικήσεως, Διμοιρία Διοικητικής Μέριμνας και τρεις Ουλαμούς Μέσων Αρμάτων.

Για το στρατωνισμό των φιλοξενούμενων Μονάδων που εκτελούν βολές, διατίθεται ένα κτίριο χωρητικότητας 80 ανδρών καθώς επίσης και ένας θάλαμος για την φιλοξενία των γυναικών.

Στο ΠΒΑΞ υπάρχουν σταθεροί και κινητοί στόχοι, κατανεμημένοι σε διαφο­ρετικές αποστάσεις που απεικονίζουν τους πιθανούς στόχους που ενδεχομέ­νως θα απαιτηθεί να προσβληθούν στο πεδίο της μάχης. Όλοι οι στόχοι είναι τηλεχειριζόμενοι προκειμένου να είναι δυνατή η αιφνίδια εμφάνισή τους, γεγο­νός που επιτρέπει την εκπαίδευση του προσωπικού τόσο στον εντοπισμό όσο και στην άμεση αντίδραση για την προσβολή τους. Το σύνολο των στόχων είναι φωτιζόμενοι και θερμαινόμενοι γεγονός που επιτρέπει τον εντοπισμό τους με όλα τα διατιθέμενα όργανα νυκτερινής παρα­τήρησης  σκόπευσης και την προσβολή τους σε συνθήκες σκότους ή περιορισμέ­νης ορατότητας.

Πανοραματικό ΠΒΑΞ

Το Κέντρο Ελέγχου Βολών (ΚΕΒ) βρί­σκεται στις βορειοδυτικές παρυφές του Στρατοπέδου «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ», το οποίο βλέπει προς το ΠΒΑΞ και έχει γυάλι­νη πρόσοψη με θέα ακριβώς απέναντι από τα υψώματα στο βάθος. Η διάταξη και η σχεδίαση του κτιρίου είναι τέτοια ώστε να προσφέρει απρόσκοπτη θέα προς ότι διαδραματίζεται μπροστά του. Χωμάτινες διαδρομές μέσα από ανώμαλο έδαφος οδηγούν στο βάθος, όπου βρίσκονται το­ποθετημένοι διάφοροι στόχοι. Το κτίριο δεν είναι απλά παρατηρητήριο, είναι ταυ­τόχρονα και κέντρο ελέγχου βολής από όπου γίνεται ο τηλεχειρισμός των διαφό­ρων στόχων του πεδίου βολής

Τον Ιανουάριο 2006 έγινε η εγκατάστα­ση και οριστική παραλαβή του συστήματος Παρακολούθησης Βολών με Πραγματικά Πυρά (LFME). Το σύστημα αποτελείται από κλωβό, θέση εκπαιδευτού, εξοπλισμό αρμάτων, μονάδα παρακολούθησης με πίνα­κα σκόπευσης και μονάδα τροφοδοσίας ρεύματος. Το ολοκληρωμένο σύστημα παρέχει ταυτόχρονη επιτήρηση με σύστημα τηλεόρασης έως και τεσσάρων αρμάτων (LE01A5, LE02A4, LE02HEL), μετάδοση εικόνας βίντεο προς τη θέση εκπαιδευτού, απεικόνιση δεδομένων συστήματος των οπλικών συστημάτων, αποθήκευση πληροφοριών εικόνας βίντεο και ήχου και έλεγχο της μονάδας παρακολούθησης στόχων. Η διαδικασία όλης της δραστηριότητας καταγράφεται εσωτερικά και εξωτερικά με εικόνα και ήχο και με δυνατότητα επιλεκτικής εστίασης. Οι καταγραφές μπορούν να επαναπροβληθούν σε διάφορες διαμορφώσεις. Γίνονται κατανοητά τα οφέλη για την εκπαίδευση διότι τα λάθη αφού καταγραφούν, θα επισημανθούν και θα αναλυθούν στην ενημέρωση των πληρωμά­των μετά το τέλος των βολών από τους αξιωματικούςεκπαιδευτές.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s