ΕΣΕΕΘΑ

Το ΕΣΕΕΘΑ είναι ένα σύστημα επικοινωνιών που σχεδιάζεται από το ΓΕΕΘΑ και προβλέπεται με την πλήρη ανάπτυξή του να καλύψει σχεδόν ολόκληρο των Ελλαδικό χώρο. Θα εξασφαλίζει στους χρήστες τηλεφωνική, τηλεομοιοτυπική και DATA επικοινωνία. Στον Στρατό προβλέπεται να αναπτυχθεί μέχρι Σχηματι-σμό , κλιμάκια ΗΠ και θέσεων Ραντάρ και παρατηρητηρίων. Θα συνδέει και ανταποκριτές από των κυβερνητικό χώρο, και είναι συγχρηματοδοτούμενο από Στρατό και ΟΤΕ.

Την βάση των δικτύων του ΕΣΕΕΘΑ θα αποτελέσουν τα δίκτυα οπτικών ινών.Το σύστημα περιλαμβάνει τέσσερα υποσυστήματα:

  1. Το υποσύστημα Μεταδόσεως.
  2. Το υποσύστημα Μεταγωγής Κυκλωμάτων.
  3. Το υποσύστημα Μεταγωγής Σημάτων.
  4. Το υποσύστημα Ελέγχου Δικτύου.

Το σύστημα έχει την δυνατότητα διασύνδεσης με το ΑΠΟΛΛΩΝ και το ΣΕΖΜ ‘ΕΡΜΗΣ’ , ΕΨΑΔ και ΑΣΔΑ ‘ΠΥΡΣΕΙΑ’.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s