Πολυδιαυλικά Συστήματα Επικοινωνιών

Τα Πολυδιαυλικά είναι ασύρματα συστήματα που προορίζονται να συνδέσουν διαδοχικά επίπεδα Διοίκησης, παρέχοντας τηλεφωνικές, τηλετυπικές και επικοινωνίες δεδομένων μέχρι επιπέδου Συντάγματος Πεζικού, κατά τη φάση του αγώνα κίνησης και όπου δεν υπάρχει άλλη υποδομή για την εξυπηρέτηση τους.

Υπάρχουν δύο ειδών  Πολυδιαυλικά συστήματα:

  1. ΑΝ/TRC – 145 που είναι σύγχρονα, ψηφιακά, Δέλτα διαμόρφωσης, με πολύπλεξη διαίρεσης χρόνου (Time Division Multiplexing, TDM), αξιόπιστα και με δυνατότητα κρυπτασφάλισης. Η χωρητικότητά τους είναι 15 ή 30 καναλιών, ανάλογα με τον πολυπλέκτη που διαθέτουν.
  2. F Quad, κατασκευής INTRACOM, μικρής χωρητικότητας 128 KBit/s, που παρέχουν τέσσερα κανάλια φωνής.

 

Τα ΑΝ/TRC – 145 αποτελούν προέκταση του ενοποιημένου συστήματος ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» – ΣΕΣΑ «ΑΠΟΛΛΩΝ», για την εξασφάλιση κρυπτασφαλισμένων επικοινωνιών, κυρίως στην ΖΕ/Δ’ΣΣ, ΖΕ/ΑΣΔΕΝ, σε συγκροτήματα, ΑΔΤΕ και ενδιάμεσους Νήσους, όπου τα υπόψη συστήματα δεν είναι άμεσα προσπελάσιμα στους ανταποκριτές.

Τα Π/Δ τύπου F Quad συμπληρώνουν τα κενά, που δεν μπορούν να καλυφθούν από τα Π/Δ AN/TRC-145.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s