Συσσωρευτές Μολύβδου

Είναι ηλεκτροχημική συσκευή μέσα στην οποία αποθηκεύεται ενέργεια σε χημική μορφή. Οι συσσωρευτές αποτελούνται από ένα κιβώτιο το οποίο έχει ένα ή περισσότερα στοιχεία (συνήθως έξι) με μεταβλητό αριθμό πλακών , συνδετήρων γεμισμένα με ηλεκτρολύτη. Στα άκρα των δύο στοιχείων υπάρχουν δύο ακροδέκτες για την ρευματοληψία. Η ηλεκτρική χωρητικότητα των συσσωρευτών ποικίλοι ανάλογα με το μέγεθος και τον αριθμό των διαχωριστικών πλακών.

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δίνεται στην προληπτική σωστή συντήρηση των συσσωρευτών, για καλύτερη απόδοση και διατήρηση της σε λειτουργία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Εξίσου σημαντικό είναι να προσέχουμε κατά την φόρτιση, την σύνδεση του συσσωρευτή με την σωστή πολικότητα, διότι σε αντίθετη σύνδεση ο συσσωρευτής καταστρέφεται και υπάρχει και κίνδυνος θραύσεως του στοιχείου.

Συσσωρευτής έτοιμος για χρήση ο οποίος παραμένει εκτός κυκλώματος ή σε αχρηστία για διάστημα μεγαλύτερο των 24 μηνών κρίνεται ακατάλληλος για χρήση.

Κατά τον χρόνο αρχικής φορτίσεως συσσωρευτών από την ηλεκτρόλυση δημιουργούνται αναθυμιάσεις οι οποίες προκαλούν προβλήματα σε περίπτωση εισπνοής από προσωπικό. Για το λόγο αυτό ο χώρος θα πρέπει να αερίζεται επαρκώς.

Οι Συσσωρευτές αναλόγως του τρόπου φορτίσεως χαρακτηρίζονται ως:

  1. Ξηράς φορτίσεως .
  2. Υγρής φορτίσεως.

Κατά την αποθήκευση συσσωρευτών θα πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση συσσωρευτών πάνω σε άλλους. Να ελέγχονται οι οπές αερισμού, και να καθαρίζονται οι επιφάνειες από σκόνες και ξένα στοιχεία.

Επαναφορτιζόμενοι Συσσωρευτές (NiCd) (για χρήση από σταθμός ασυρμάτου)

Είναι συσσωρευτές οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να επαναφορτιστούν και να χρησιμοποιηθούν ξανά. Η φόρτιση γίνεται μέσω συσκευών φορτίσεως, τροφοδοτούμενους από ρεύμα τάσεως 240 Volt (πόλεως ή γεννήτριας).

Μειονέκτημα των επαναφορτιζόμενων στοιχείων αποτελεί το μεγαλύτερο βάρος τους σε σχέση με τους απλούς συσσωρευτές του εμπορίου. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι μειονέκτημα αποτελεί και το υψηλό κόστος σε σχέση με τους απλούς συσσωρευτές.

Η χρησιμοποίηση, φόρτιση, αποφόρτιση θα πρέπει να γίνεται με τον ορθό τρόπο, διαφορετικά περιορίζεται η διάρκεια ζωής και η απόδοσή τους.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s