Κατά το πρωϊνό προσκλητήριο των Υπομονάδων ορίζεται ένα οπλίτης ο οποίος θα εκφωνήσει την προσευχή. (ΣΚ 20-2 – Άρθρο 101).

 

Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς. (Τρεις φορές.)

Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς,

ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου∙

ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου∙

γεννηθήτω τὸ θέλημά σου,

ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς∙

τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον

δὸς ἡμῖν σήμερον∙

καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,

ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν∙

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,

ἀλλὰ ρῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. (Κυριακή Προσευχή.)

Δι’ εὐχῶν τῶν ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶσον ἡμᾶς, Ἀμήν.

Κατά την εσπερινή πρόσκληση που γίνεται στους θαλάμους, ο λοχίας υπηρεσίας της εβδομάδας διατάσσει την εκφώνηση της εσπερινής προσευχής (κυρίως στρατιωτική προσευχή). Στη συνέχεια ο θαλαμάρχης δίνει διαταγή να αποκαλυφθούν οι θαλαμιζόμενοι και ορίζει έναν απ’ αυτούς, ο οποίος εκφωνεί την προσευχή. (ΣΚ 20-2 – Άρθρο 100)

Δέσποτα Παντοκράτωρ,

Ὁ καταξιώσας ἡμᾶς διελθεῖν τὸ μῆκος τῆς ἡμέρας ταύτης,

πρόσδεξαι καὶ τὰς ἑσπερινὰς ἡμῶν δεήσεις

καὶ κατάπεμψον το πλήθος τοῦ ἐλέους Σου ἐπὶ πάντας ἡμᾶς τοὺς δεομένους Σου.

Τοίχισον ἡμᾶς τοῖς Ἁγίοις Ἀγγέλοις Σου,

περιχαράκωσον ἡμᾶς τῇ ἀληθεία Σου,

φρούρησον ἡμᾶς τῇ δυνάμει Σου,

φύλαξον ὑπὸ τὴν σκέπην Σου τὸν Στρατὸν καὶ ἅπαν τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος,

παράσχου δὲ ἡμῖν καὶ τὴν ἐπερχομένην νύκτα εἰρηνικὴν καὶ ἀναμάρτητον ὡς καὶ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ἡμῶν.

Πρεσβείαις τῆς ὑπεραγίας ἡμῶν Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, Ἀμήν.

 

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s