Κάλυψη-Απόκρυψη

Κάλυψη είναι η προστασία από το εχθρικό πυρ. Τα μέσα προστασίας από τα πυρά του εχθρού είναι φυσικά ή τεχνητά

Απόκρυψη είναι η προστασία από την επίγεια και εναέρια παρατήρηση και μπορεί να είναι φυσική ή τεχνητή

Τρόποι Ατομικής Απόκρυψης.

  1. Αποφυγή περιττών κινήσεων
  2. Εκμετάλλευση όλων των διαθεσίμων μέσων
  3. Παρατήρηση από τη θέση του πρηνηδόν
  4. Απόκρυψη λάμψεων
  5. Αποφυγή της γραμμής του ορίζοντα
  6. Παραμόρφωση του εξωτερικού σχήματος των αντικειμένων
  7. Αποφυγή θορύβου
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s