Καθήκοντα στη μάχη

Κάθε μαχητής πρέπει να εκπληρώνει με θάρρος, επιμονή, αυτοθυσία και καρτερία τα καθήκοντα που του αναθέτουν είτε σαν άτομο είτε σαν μέλος ομάδας.

Ειδικότερα, κάθε μαχητής προσπαθεί να κατα­στρέψει τον εχθρό, εμμένει στον Αντικειμενικό Σκοπό (ΑΝΣΚ) που ορίσθηκε, διατηρεί τη θέση που τάχθη­κε και τη λειτουργικότητα των όπλων και την αποφυγή της αιχμαλωσίας.

Απαγορεύεται στο μαχητή να εγκαταλείπει τον οπλισμό, τα μηχανήματα ή τα υλικά, να έρχεται σε επαφή με τον εχθρό και να παραδίδεται σε αυτόν πριν εξαντλήσει όλα τα μέσα μάχης.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s