Αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων

Αποστολή  των Ενόπλων Δυνάμεων είναι να εξασφαλίζουν την άµυνα της χώρας, να υπερασπίζει   την   Εθνική   Ανεξαρτησία   και   την   Εδαφική   Ακεραιότητα   της Πατρίδας.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s