Ανθυπασπιστής Εβδοµάδας

Στην  υπηρεσία  αυτή  ορίζονται  οι  ανθυπασπιστές  της  µονάδας, µόνιµοι και εθελοντές υπαξιωματικοί ή και κατάλληλοι έφεδροί υπαξιωματικοί.

  • Τελεί   υπό   τις   άµεσες   διαταγές   του   λοχαγού   εβδοµάδας   και αναφέρει σε αυτόν την εκτέλεση των δοθέντων διαταγών.
  • Παραλαµβάνει από το λγό  εβδοµάδας  την κατάσταση των εβδοµαδιαίων οργάνων υπηρεσίας µονάδας και υποµονάδας.
  • Τηρεί κατάσταση των τιµωρηµένων οπλιτών.
  • Βοηθά το λοχαγό εβδοµάδας στα σχετικά µε τη γενικότερη λεπτοµερή ευταξία και στην από κοινού υπηρεσία των υποµονάδων, χωρίς να αναµιγνύεται στην εσωτερική υπηρεσία τους.
  • Επιβλέπει τους λοχίες και δεκανείς υπηρεσίας (ΛΥΛ – ∆ΥΛ) της εβδοµάδας των υποµονάδων, σε ό,τι αφορά στην καθαριότητα, ευταξία και την από  κοινού  υπηρεσία   των  υποµονάδων,   τους  σκοπούς,   τα  φυλάκια,   το σαλπιγκτή και τα υπόλοιπα όργανα υπηρεσίας της µονάδας.
  • Παρευρίσκεται στα γενικά προσκλητήρια, στη σύνταξη των φρουρών και των υπολοίπων άοπλων υπηρεσιών.
  • Παρευρίσκεται στην αναφορά της µονάδας.
  • Παρευρίσκεται στο στρατόπεδο για την εκτέλεση των καθηκόντων  του  από  το  εγερτήριο  µέχρι  και  την  επιθεώρηση  εξόδου  των οπλιτών.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s