Πειθαρχία

Η πειθαρχία είναι η κύρια δύναμη του Στρατού. Εφαρμόζεται σ’ όλους, χωρίς διάκριση βαθμού ή θέσεως. Προσδιορίζει το καθήκον καθενός και δεν επιτρέπει την αποδιοργάνωση του Στρατού. Η πειθαρχία σε ουδεμία περίπτωση έχει σκοπό τη συντριβή της προσωπικότητας, ούτε καταργεί την πρωτοβουλία, αλλά δημιουργεί αρμονικές σχέσεις μεταξύ των ατόμων και συντονίζει τις προσπάθειές τους για την επιτυχία ενός κοινού σκοπού.

Ο Γενικός Κανονισμός Υπηρεσίας στο Στρατό (ΣΚ 20-1) δίνει την έννοια της πειθαρχίας: «Κάθε κατώτερος οφείλει να υπακούει τους ανωτέρους του και να εκτελεί χωρίς αντιλογία τις διαταγές τους, που αφορούν στην εφαρμογή των στρατιωτικών νόμων, των κανονισμών και των διαταγών της Υπηρεσίας».

Η πειθαρχία είναι εσωτερική όταν πηγάζει από τη συναίσθηση της αξιοπρέπειας και της ατομικής τιμής, από τη συνείδηση της ευθύνης και της ηθικής υποχρεώσεως για την εκπλήρωση του κοινού έργου και του κοινού σκοπού και από τη σύνδεση του κατωτέρου με τον ανώτερο με δεσμούς σεβασμού και εμπιστοσύνης. Αντίθετα, είναι εξωτερική όταν πηγάζει από το φόβο των ποινών ή την ελπίδα των ανταμοιβών.

Ο ανώτερος πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση για τον κατώτερο. Οφείλει να τιμά τον κατώτερο και να φέρεται προς αυτόν με αξιοπρέπεια, αποφεύγοντας την επικίνδυνη στενή οικειότητα, χωρίς όμως να φτάνει στην αυστηρότητα και σκληρότητα, που αφαιρεί κάθε εμπιστοσύνη.

Ο κατώτερος οφείλει να σέβεται τον ανώτερό του, να υπακούει και να εκτελεί ό,τι τον διατάσει χωρίς αντιλογία, δισταγμό ή γογγυσμό. Αφού υπακούσει δικαιούται να παραπονεθεί εάν νομίζει ότι οπωσδήποτε αδικήθηκε ή θίχθηκε από τη διαταγή που δόθηκε σ’ αυτόν.

Η ψυχική επαφή με τους διοικουμένους και η γνώση των προβλημάτων που τους απασχολούν, βοηθούν τον Διοικητή των μικρών κυρίως Κλιμακίων στη διοίκηση των υφισταμένων του με δικαιοσύνη, γεγονός το οποίο αποτελεί την βάση για τη δημιουργία της ενσυνείδητης πειθαρχίας.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s