Σύστημα “ΔΑΙΔΑΛΟΣ”

Το σύστημα “ΔΑΙΔΑΛΟΣ” είναι πληροφορικό σύστημα υποστήριξης επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Πολέμου. Αποτελείται από υπολογιστές συνδεδεμένους σε ένα δίκτυο. Η κάθε θέση είναι εξοπλισμένη με υλικό (Hardware) και λογισμικό (Software) και μπορεί να εκμεταλλεύεται τη βάση δεδομένων που έχει, ενώ έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας για μεταβίβαση και λήψη στοιχείων και εντολών από και προς τις άλλες θέσεις.

Δυνατότητες του Συστήματος.

  1. Καταχώρηση των εισερχομένων στοιχείων που συλλέγονται από την εκτέλεση αποστολών ΜΥΗΠ (Έρευνα – εντοπισμός – υποκλοπή) σε μια δυναμική βάση δεδομένων και υποβοήθηση του έργου της ανάλυσης δια παροχής πολλαπλών και ταχέων συνδυαστικών δυνατοτήτων των συλλεγόμενων στοιχείων με τα ήδη υπάρχοντα στη βάση με σκοπό την καταγραφή-αναγνώριση και ταύτιση των στόχων ΗΠ και την αποκάλυψη της Ηλεκτρονικής Διάταξης Μάχης του εχθρού.
  2. Ενημέρωση σε κοντά πραγματικό χρόνο(Real Time) των Διοικήσεων με τη παρουσίαση στο ΚΣΕΗΠ της Ηλεκτρονικής Διάταξης Μάχης (ΗΔΜ) του εχθρού, των δυνατοτήτων του σε ΗΠ και της κατάστασης που επικρατεί στο ηλεκτρομαγνητικών εκπομπών φάσμα.
  3. Αυτοματοποιημένη έκδοση και διαβίβαση αποστολών προς τα μέσα ΗΠ για την εκτέλεση επιχειρήσεων ΗΑΜ εναντίον των εντοπισθέντων στόχων ΗΠ, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και επαναπροσδιορισμό των αποστολών.
  4. Στατιστική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των μέσων, των χειριστών των Μονάδων – Υπομονάδων – Τμημάτων ΗΠ και της συμπεριφοράς του στόχου.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s