Στρατιωτικά εγκλήματα

Στρατιωτικό έγκλημα είναι κάθε πράξη που προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Οι υπεύθυνοι δικάζονται από τα στρατιωτικά δικαστήρια (στρατοδικεία, ναυτοδικεία, αεροδικεία) και οι επιβαλλόμενες ποινές είναι μεγάλες.

Τα συνηθέστερα στρατιωτικά εγκλήματα  είναι τα ακόλουθα:

 • Ανυποταξία (Άρθρο 32): Σε ανυποταξία κηρύσσεται όποιος δεν παρουσιαστεί έγκαιρα όταν κληθεί για κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις. Όποιος κηρυχθεί ανυπότακτος τιμωρείται σε ειρηνική περίοδο με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. Σε πολεμική περίοδο τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη. Σε περίοδο μερικής ή παρατεταμένης γενικής επιστράτευσης με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.
 • Λιποταξία: Διακρίνεται σε λιποταξία στο εσωτερικό (Άρθρο 33) ή σε λιποταξία στο εξωτερικό (Άρθρο 36). Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η ομαδική λιποταξία (Άρθρο 35) και η λιποταξία ενώπιον του εχθρού (Άρθρο 38). Λιποτάκτης κηρύσσεται ο στρατιωτικός που απουσιάζει χωρίς άδεια από τη μονάδα του για έξι ημέρες. Αν δεν έχει συμπληρώσει τρεις μήνες υπηρεσίας στο στρατό κηρύσσεται λιποτάκτης μετά από δεκαπέντε ημέρες απουσίας. Λιποτάκτης κηρύσσεται επίσης ο στρατιωτικός ο οποίος δεν παρουσιάζεται στη μονάδα του για δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία λήξεως της αδείας του ή από την ημερομηνία που έπρεπε να παρουσιαστεί κινούμενος με φύλλο πορείας. Επίσης λιποτάκτης κηρύσσεται και ο στρατιώτης που έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά σε διάστημα έξι μηνών τρις φορές για αυθαίρετη απουσία η οποία διήρκησε περισσότερο από είκοσι τέσσερις ώρες εγκαταλείπει και πάλι το σώμα του και απουσιάζει περισσότερο από δύο ημέρες. Ο λιποτάκτης στο εσωτερικό σε ειρηνική περίοδο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Η ποινή είναι βαρύτερη αν ο λιποτάκτης πήρε μαζί του όπλο ή μεταφορικό μέσο, αν διαπράχθηκε ενώ ο υπαίτιος εκτελούσε υπηρεσία ή καθ’ υποτροπή ή αν πρόκειται για ομαδική λιποταξία. Πολύ βαρύτερες είναι οι ποινές για τη λιποταξία στο εξωτερικό ή την λιποταξία ενώπιον του εχθρού. Αν ο λιποτάκτης σε καιρό ειρήνης επιστρέψει αυθόρμητα στη μονάδα του μέσα σε δέκα ημέρες από τότε που κηρύχθηκε σε λιποταξία, αντιμετωπίζεται με επιείκεια και είναι δυνατόν το δικαστήριο να μην του επιβάλλει ποινή. Με πολύ βαριές ποινές, περίπου ίσες με τον υπαίτιο για την κύρια πράξη τιμωρούνται και όποιοι στρατιωτικοί διευκολύνουν, προκαλούν ή διεγείρουν σε λιποταξία (άρθρο 40) ή υποθάλπουν την πράξη (αποκρύπτουν, φυγαδεύουν ή δέχονται τις υπηρεσίες λιποτάκτη) (Άρθρο 41).
 • Πρόκληση ανικανότητας (Άρθρο 42): Στρατιωτικός που με πρόθεση προξενεί στον εαυτό του ή σε άλλον στρατιωτικό με τη συναίνεσή του ή επιτρέπει σε άλλον να του προξενήσει καθολική ή μερική, διαρκή ή πρόσκαιρη ανικανότητα για την εκπλήρωση της στρατιωτικής του υποχρέωσης, με σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται σε ειρηνική περίοδο με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. σε πολεμική περίοδο τιμωρείται με κάθειρξη δέκα ετών και αν η πράξη τελέστηκε ενώπιον του εχθρού, με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη. Με πολύ βαριές ποινές τιμωρείται και η προσποίηση ανικανότητας (άρθρο 43) και η πρόκληση ή προσποίηση ανικανότητας με απατηλά τεχνάσματα με σκοπό την αποφυγή εκτέλεσης στρατιωτικής υπηρεσίας (Άρθρο 43).
 • Στάση (Άρθρο 46): Σε κατάσταση ένοπλης στάσης βρίσκονται οι στρατιωτικοί όταν, τρεις ή περισσότεροι ενωμένοι, ενώ τελούν υπό τα όπλα ή λαμβάνουν χωρίς άδεια τα όπλα βιαιοπραγούν κατά προσώπων ή καταστρέφουν πράγματα ή διαταράσσουν την κοινή ειρήνη και αρνούνται να υπακούσουν σε πρώτη πρόσκληση αρχηγών τους και να σταματήσουν, τιμωρούνται με ισόβια κάθειρξη ή τουλάχιστον με κάθειρξη δέκα ετών. Οι υποκινητές ή οι επικεφαλής όπως και ο κατά βαθμό ανώτερος από όσους συμμετέχουν τιμωρείται με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη. Αν η πράξη τελέστηκε χωρίς όπλο επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
 • Ανυπακοή (Άρθρο 53): Στρατιωτικός που λαμβάνει προσταγή από τον διοικητή του να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία και αρνείται να υπακούσει ή παραλείπει να την εκτελέσει, τιμωρείται σε ειρηνική περίοδο με φυλάκιση και σε πολεμική περίοδο με ισόβια ή πρόσκαιρη κάθειρξη και αν η πράξη τελέστηκε ενώπιον του εχθρού με θάνατο ή ισόβια κάθειρξη.
 • Μέθη κατά την υπηρεσία: Στρατιωτικός που εκτελεί υπηρεσία ή έλαβε διαταγή να εκτελεί υπηρεσία και καταναλώνει οινοπνευματώδη ποτά ή άλλες μεθυστικές ουσίες με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό ή τη μείωση της ικανότητάς του για εκτέλεση της υπηρεσία τιμωρείται σε ειρηνική περίοδο με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών, και αν είναι αξιωματικός με φυλάκιση μέχρι ενός έτους. Σε πολεμική περίοδο με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.
 • Βιαιοπραγία κατά ανωτέρου ή κατωτέρου (Άρθρο 59): Στρατιωτικός που βιαιοπραγεί κατά του ανωτέρου του, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών ή φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αν η πράξη τελέστηκε κατά την υπηρεσία ή για λόγους που έχουν σχέση με αυτή. Αν η πράξη δεν τελέστηκε κατά την υπηρεσία ούτε για λόγους που έχουν σχέση με αυτή, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Η βιαιοπραγία κατά κατωτέρου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.
 • Εξύβριση ανωτέρου ή κατωτέρου (Άρθρο 60): Στρατιωτικός που εξυβρίζει ανώτερο ή κατώτερό του με λόγια, έργα ή απειλές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών αν η πράξη τελέστηκε κατά την υπηρεσία ή για λόγους που έχουν σχέση με αυτή. Με φυλάκιση μέχρι δύο ετών σε κάθε άλλη περίπτωση. Αν η πράξη τελέστηκε χωρίς πρόκληση από τον παθόντα η ποινή είναι βαρύτερη.
 • Άσκοποι πυροβολισμοί (Άρθρο 66): Στρατιωτικός που πυροβολεί αυτοβούλως και χωρίς εύλογη αιτία, τιμωρείται σε ειρηνική περίοδο με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και σε πολεμική περίοδο με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.
 • Ανακοίνωση στρατιωτικών πληροφοριών (Άρθρο 145): Στρατιωτικός ο οποίος χωρίς την έγκριση της στρατιωτικής αρχής ανακοινώνει ή δημοσιεύει με οποιοδήποτε μέσο πληροφορίες σχετικές με το στρατό, που είναι ικανές να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού σε αυτόν, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών. Οι ποινές είναι πολύ βαρύτερες αν πρόκειται για μυστικές πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας (άρθρα 143, 144).
 • Κλοπή και υπεξαίρεση στρατιωτικών πραγμάτων (Άρθρο 147): Στρατιωτικός που κλέβει ή κατακρατά (υπεξαιρεί) πράγματα τα οποία ανήκουν στο κράτος ή σε στρατιωτικό ή έχουν διαχωριστεί για να αποσταλούν στο στρατό, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Αν πρόκειται για κλοπή, υπεξαίρεση ειδών οπλισμού ή πολεμοφοδίων επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους. Αν πρόκειται για πράγματα μεγάλης αξίας, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών. Βαρύτερες είναι οι ποινές αν ο δράστης είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των υλικών που αφαίρεσε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s