Ενοπλες Δυνάμεις και Κοινωνία

Είναι γεγονός ότι μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής συμβιώσεως υπάρχει στενή αλληλεξάρτηση μεταξύ ατόμων και κοινωνικών ομάδων. Ως άτομα ανεξάρτητα ή ενταγμένα μέσα σε κοινωνικές ομάδες υφιστάμεθα έντονα τις επιδράσεις του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε. Tο περιβάλλον σε όλες του τις μορφές, εθνικό, κοινωνικό, επαγγελματικό διαμορφώνει κατά ένα μεγάλο μέρος τον χαρακτήρα και τις συνήθειες του κάθε ανθρώπου, όπως και αντίστοιχα ο κάθε άνθρωπος μπορεί να το επηρεάσει μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του. Την ίδια και ίσως μεγαλύτερη επίδραση ασκούν στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον οι διάφορες κοινωνικές ομάδες ανάλογα με την σπουδαιότητα και την δύναμή τους.

Συμπερασματικά μπορούμε να δεχτούμε ότι ο κόσμος είναι κοινωνικός, οργανωμένος και αλληλοεξαρτώμενος.

ΟΙ Ε.Δ. ΩΣ ΑΥΤΟΥΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

 Η κατανομή του πληθυσμού σε κοινωνικές ομάδες το μέγεθος, ο αριθμός και τα χαρακτηριστικά των ομάδων αυτών αποτελούν βασικά στοιχεία της δομής μιας κοινωνίας. Μια κοινωνική ομάδα μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένα σύνολο προσώπων όπου επικρατούν συγκεκριμένες σταθερές μεταξύ των ατόμων τα οποία την συγκροτούν. Κάθε άτομο έχει συνείδηση της ομάδας και των συμβόλων της. Με άλλα λόγια μία κοινωνική ομάδα έχει τουλάχιστο μία στοιχειώδη δομή και οργάνωση και μία ψυχολογική βάση στην συνείδηση των μελών της.

Ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που αναφέρεται σε Κοινωνικές Ομάδες. Κατ’ αυτόν ο διαχωρισμός των Ομάδων σε κατηγορίες γίνεται ανάλογα με τα αίτια που ώθησαν τα μέλη-άτομα στο σχηματισμό τους. Ο Αριστοτέλης διέκρινε δύο είδη κοινωνικών ομάδων, αυτές που βασίζονται στην συγγένεια και αυτές που βασίζονται στο συμφέρον, Άλλοι κοινωνιολόγοι, που θέτουν διαφορετικά κριτήρια διαχωρίσεως των ομάδων, ανεβάζουν τις διάφορες κατηγορίες σε περισσότερες από εκατό 100).

Μία λοιπόν από τις κοινωνικές ομάδες και μάλιστα από τις σπουδαιότερες είναι οι Ε.Δ. Εκείνο που τις διακρίνει από τις άλλες ομάδες είναι η ιεραρχική τους διάρθρωση και η διασφάλιση της πειθαρχίας με αυστηρές κυρώσεις ακόμα μέχρι και της ποινής του θανάτου σε ειδικές συνθήκες. Σαν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του στρατεύματος ως κρατικής ομάδας μπορεί να θεωρηθούν τα πιο κάτω:

1.         Νομικά ρυθμισμένη διάρθρωσή βάσει ειδικών κωδίκων και νόμων.

2.         Πλήρης ιεράρχηση μεταξύ των μελών του.

3.         Ομοιόμορφη εμφάνιση και συγκεκριμένοι κανόνες συμπεριφοράς.

4.     Ακαθόριστη διάρκεια της υπάρξεώς του ως ομάδας.

5.         Συγκεκριμένος ο αριθμός των μελών του.

6.         Η είσοδος       στην ομάδα και η αποχώρηση από αυτή ρυθμίζεται αυστηρά και τίθενται προϋποθέσεις.

7.         Τα μέλη οφείλουν να αφοσιωθούν στην ομάδα κατά τρόπο αποκλειστικό.

8.         Η συγκέντρωση των μελών της ομάδας πραγματοποιείται σε καθορισμένους τόπους (στρατόπεδα, Λέσχες κλπ ).

9.         Η δύναμη συνοχής οφείλεται στο εθνικό συναίσθημα, τον πατριωτισμό, τις αρχές της τιμής, του καθήκοντος και της αυστηρής πειθαρχίας.

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΟΙ Ε.Δ.

Η Επίδραση των Ε.Δ. στα Μέλη τους

Η επίδραση που ασκούν οι Ε.Δ. στα μέλη τους, μόνιμα ή προσωρινά, είναι καθοριστική. Τα σφυρηλατούν με αρχές και ιδανικά που χαρακτηρίζουν ένα Έθνος. Τους τονώνουν το εθνικό και θρησκευτικό συναίσθημα, και τους κάνουν να αισθάνονται περήφανοι για το ιστορικό παρελθόν τους, την καταγωγή, την γλώσσα, και την εθνική τους κληρονομιά. Οι Ε.Δ. αναπτύσσουν έντονα το συναίσθημα της ηθικής ευθύνης κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας καθώς και το αίσθημα του καθήκοντος, της τιμής και της αξιοπρέπειας. Επιδιώκουν να δημιουργούν ακέραιους χαρακτήρες με αυταπάρνηση και αυτοθυσία, αυτοπεποίθηση και πρωτοβουλία.

Οι Ε.Δ. με την στρατιωτική ζωή και την πειθαρχία δημιουργούν στα μέλη τους πνεύμα ομαδικότητας και αποφασιστικότητας. Η εγκράτεια η ανδρεία και η καρτερία είναι ιδιότητες που διοχετεύονται στα μέλη, μέσα από την συνεχή και σκληρή εκπαίδευση.Η σημασία και αξία των κοινωνικών συμβόλων ( π.χ. Σημαία ) συνειδητοποιείται βαθύτερα στα μέλη της στρατιωτικής ομάδας, παρά σε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ομάδα.

Η Επίδραση των Ε.Δ. στην κοινωνία

Η επιρροή της στρατιωτικής ομάδας στην κοινωνία είναι τεράστια.Είναι αναμφίβολο ότι η ύπαρξη της στρατιωτικής ομάδας στο Κράτος δημιουργεί στους πολίτες ένα συναίσθημα ασφαλείας απέναντι στους εξωτερικούς κινδύνους, συναίσθημα που τους ωθεί στο να αναπτύξουν δραστήρια τα ειρηνικά τους έργα. Το συναίσθημα ασφαλείας γεννιέται γιατί οι πολίτες, έχουν την πεποίθηση ότι οι Ε.Δ., ανεξάρτητα των απαιτούμενων θυσιών θα υπερασπιστούν την τιμή και την ακεραιότητα του έθνους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ Ε.Δ.

Οι Ε.Δ. είναι στενά συνδεδεμένες με τον λαό από τον οποίο προέρχονται. Η δημιουργία τους επιβλήθηκε από την ανάγκη της ασφάλειας και αυτοσυντηρήσεως κάθε έθνους. Η αποστολή τους όμως δεν περιορίζεται μόνο στα αυστηρά στρατιωτικά τους καθήκοντα. Η προάσπιση της τιμής, της ακεραιότητας της Πατρίδας είναι το κύριο αλλά όχι και το μοναδικό καθήκον τους, τομέας εξίσου σοβαρός είναι και η κοινωνική προσφορά των Ε.Δ.

Η συμβολή του Στρατεύματος στην επίλυση προβλημάτων που κατά καιρούς απασχόλησαν την κοινωνία είναι ένα φαινόμενο που δεν παρουσιάστηκε πρόσφατα. Εάν κάνουμε μία ιστορική αναδρομή θα δούμε ότι από την αρχαιότητα μέχρι τους νεότερους χρόνους η κοινωνική συνεισφορά των Ε.Δ. σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου είναι συνεχής. Οι αρχαίοι χρησιμοποιούσαν στρατεύματα για κατασκευές υδραγωγείων και εγκαταστάσεων στα Κράτη-Πόλεις, ο Μ. Αλέξανδρος χρησιμοποίησε τελικά τον στρατό του για τον εκπολιτισμό της Οικουμένης, οι Ρωμαϊκές λεγεώνες κατασκεύαζαν δρόμους και χωριά.Τις εκδηλώσεις κοινωνικής προσφοράς στρατιωτικών τμημάτων τις συναντάμε επίσης στους Βυζαντινούς και στην Αναγέννηση. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε μερικές περιπτώσεις ο στρατός αποτελούσε μοχλό της κοινωνικής προόδου. Σήμερα οι ελληνικές Ε.Δ. κατευθύνουν ένα σημαντικό τομέα των δραστηριοτήτων τους στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων για την εξυπηρέτηση του Λαού μας.

Η χρησιμοποίηση των Ε.Δ. για εργασίες εκτός στρατού είναι ένα ζήτημα που κατά καιρούς είχε υποστηρικτές και επικριτές. Οι δεύτεροι υποστηρίζουν ότι η ενασχόλησή τους με τέτοιους σκοπούς μειώνει την μαχητική τους ικανότητα και τις εκτρέπει από τα κύρια καθήκοντά τους ( εκπαίδευση, προετοιμασία για πόλεμο κλπ. ). Ομως, η ορθή και λογική κατανομή των εξωστρατιωτικών αυτών εργασιών δεν απομακρύνει το Στράτευμα από την αποστολή του. Αντίθετα αυξάνει το ηθικό του Λαού και συνδέει τις κοινωνικές αυτές ομάδες ακόμη περισσότερο. Το τελευταίο άλλωστε αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη της κυρίας αποστολής του.

Δραστηριότητες που Καταδεικνύουν την Κοινωνική Προσφορά των Ε.Δ.

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όλες σχεδόν οι ελληνικές μεταπολεμικές κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν τις Ε.Δ., δραστήρια και αποτελεσματικά, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μικρής ή μεγάλης εκτάσεως και σε διάφορα αναπτυξιακά έργα. Σήμερα οι σημαντικότερες δραστηριότητες, που καταδεικνύουν την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο είναι:

Κατασκευή Εργων Κοινής Ωφέλειας

Είναι ένας από τους σημαντικότερους τομείς με τους οποίους ασχολήθηκαν οι Ε.Δ., ιδίως μετά τα καταστροφικά για την χώρα μας αποτελέσματα του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου και του Εμφυλίου. Οι Ε.Δ. ανέλαβαν ένα σημαντικό μέρος της ανοικοδόμησης της χώρας, παρέχοντας κάθε δυνατή βοήθεια. Τα έργα αυτά συνεχίστηκαν από τις ΜΟΜΑ σε εντονότερους ρυθμούς και μετά την διάλυσή τους, το κύριο βάρος το ανέλαβε το Μηχανικό. Οι Ε.Δ. κατασκεύασαν:

1)         Σημαντικό τμήμα των επαρχιακών και κοινοτικών δρόμων, ιδίως σε απομακρυσμένες περιοχές.

2)         Μικρά αεροδρόμια-ελικοδρόμια.

3)         Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής ωφελείας, ανάλογα με τις δυνατότητές τους ( σχολεία κλπ.).

4)         Γέφυρες.

5)         Δίκτυα αρδεύσεως.

6)         Κυματοθραύστες.

Σεισμοί-Πλημμύρες

Η άρτια οργάνωση, η ετοιμότητα, η ευελιξία και η αυτοτέλεια σε μέσα των Ε.Δ. συντέλεσαν πάντοτε ώστε να παρέχουν με ταχύτητα την βοήθειά τους σε περιοχές που πλήγηκαν από σεισμούς ή πλημμύρες. Προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες στους σεισμοπαθείς απο το ήδη απο το 1928), στους πλημμυροπαθείς των ποταμών Αξιού, Στρυμόνος, Έβρου και της Θεσσαλικής πεδιάδας, στους πυροπαθείς κ.α. Οι Ε.Δ. παρέχουν τη βοήθειά τους με:

1)         Σκηνές

2)         Φαρμακευτικό Υλικό-Περίθαλψη

3)         Τρόφιμα

4)         Διάθεση μηχανημάτων και εξειδικευμένου προσωπικού

5)         Διάφορες κατασκευές και επισκευές ανάλογα με τις δυνατότητές τους

Ιατρική Περίθαλψη σε Νοσοκομεία των Ε.Δ.- Επιδημίες

Στα άρτια εξοπλισμένα και επανδρωμένα στρατιωτικά νοσοκομεία της χώρας μας εξειδικεύεται ένας σημαντικός αριθμός των γιατρών του ΕΣΥ, ενώ βρίσκονται σε ετοιμότητα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ειδικές επείγουσες περιπτώσεις (σοβαρές επιδημίες κλπ.).

Διακομιδή Ασθενών-Τραυματιών

Οι Ε.Δ. είναι εκείνες που έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο βάρος της διακομιδής των επειγόντων περιστατικών (ασθενών και τραυματιών) από διάφορες απομακρυσμένες περιοχές της χώρας σε κεντρικά νοσοκομεία (Αθηνών-Θεσσαλονίκης). Τα μέσα που χρησιμοποιούν είναι:

1)         ελικόπτερα της Αεροπορίας Στρατού και της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) κατά κύριο λόγο.

2)         Μεταγωγικά Α/Φ της ΠΑ.

3)         Ταχύπλοα σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού.

4)         Μονάδες Καταδρομών για την μεταφορά τραυματιών από δυσπρόσιτες ορεινές περιοχές (έχουμε πολύ συχνά τέτοια περιστατικά στην περιοχή του Ολύμπου από ερασιτέχνες ορειβάτες κυρίως τους χειμερινούς μήνες).

Προσφορά Αίματος-Δωρητές Οργάνων Σώματος

Οι Ε.Δ. καλύπτουν σήμερα ένα σημαντικό ποσοστό των αναγκών της χώρας σε αίμα. Είναι γνωστές σε όλους μας οι τεράστιες απαιτήσεις, σε φιάλες αίματος, των Ελληνικών νοσοκομείων, απαιτήσεις που κατά μεγάλο μέρος καλύπτονται από εισαγωγές από άλλες χώρες (Ελβετία κλπ.). Η προσφορά αίματος, που στις Ε.Δ. είναι οργανωμένη πάνω σε εθελοντική βάση, εκτός του ότι δημιουργεί στην πατρίδα μας, τα αναγκαία αποθέματα και εξοικονομεί πολύτιμο συνάλλαγμα, αναπτύσσει στους στρατευμένους κυρίως, το αίσθημα της κοινωνικής προσφοράς και την ανάπτυξη μιας πολύτιμης συνήθειας για την πολιτική τους ζωή.

Ενας άλλος εξίσου σπουδαίος τομέας κοινωνικής προσφοράς, που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία δέκα 10) περίπου χρόνια στις Ε.Δ. είναι η προσφορά οργάνων σώματος. Σημαντικός αριθμός στελεχών και στρατευσίμων συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα, προσφέροντας διάφορα όργανα του σώματος τους σε περίπτωση θανάτου, συνειδητοποιώντας την σημασία της κοινωνικής προσφοράς στον ανθρώπινο αυτό τομέα.

Αποχιονισμοί-Εφοδιασμός Αποκλεισμένων Περιοχών

Ειδικά μηχανήματα του Στρατού, με εξειδικευμένο προσωπικό ασχολούνται κατά τους χειμερινούς μήνες με τον απεγκλωβισμό αποκλεισμένων περιοχών. Κάθε χρόνο ένας μεγάλος αριθμός ορεινών χωριών απομονώνεται από την υπόλοιπη Ελλάδα λόγω των χιονοπτώσεων. Οι Ε.Δ. τις περισσότερες φορές αναλαμβάνουν και τον εφοδιασμό των περιοχών αυτών με ελικόπτερα, ενώ συγχρόνως συνδράμουν με μέσα και προσωπικό τις Νομαρχίες για την διάνοιξη του επαρχιακού και εθνικού δικτύου.

 Καταστολή Πυρκαγιών

Το δάσος αποτελεί ένα από τα βασικά οικοσυστήματα του φυσικού περιβάλλοντος με σημαντικές επιδράσεις στην οικονομική ζωή μιας χώρας, αλλά και στην ποιότητα ζωής των πολιτών της. Στον αντίποδα όμως της ανεκτίμητης αυτής προσφοράς, ο άνθρωπος επέδειξε αχαριστία και εγκληματική αδιαφορία. Κάθε χρόνο ένας μεγάλος αριθμός δασικών εκτάσεων καταστρέφεται από πυρκαγιές που προκαλούνται από εμπρηστές (με σκοπό την οικοπεδοποίηση, δημιουργία αποσταθεροποιητικού κλίματος κλπ), από αμέλεια, από γεωργούς (καύση καλαμιών), από χώρους καύσεων σκουπιδιών και άλλες αιτίες.

Για να διαπιστώσουμε τον ρυθμό συρρίκνωσης των Ελληνικών δασών, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το ποσοστό δασοκάλυψης της χώρας μας κατά την απελευθέρωση από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, κάλυπτε το 48% του συνόλου της επικράτειας, ενώ σήμερα καλύπτει μόνο το 19% και εάν συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός, τότε την επόμενη δεκαετία το ποσοστό θα φθάσει στο 12%.

Οι Ε.Δ. αποτελούν ένα από τα κύρια μέσα, που διαθέτει η πολιτεία για την πρόληψη, την άμεση επισήμανση και την ταχεία επέμβαση για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Το έργο τους συνίσταται στα εξής :

1)         Παρατήρηση με επίγεια και εναέρια μέσα, κατά τους θερινούς κυρίως μήνες.

2)         Επέμβαση επιγείων τμημάτων και ειδικών Α/Φ και ελικόπτερα για την κατάσβεση και επιτήρηση της πυρκαγιάς.

3)         Αποκλεισμό φλεγόμενων περιοχών και διάσωση κατοίκων.

4)         Υποβοήθηση στην δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Αναδάσωση

Η Ελλάδα σήμερα, έχει το θλιβερό προνόμιο, να είναι η χώρα με το μικρότερο ποσοστό δασωμένων εκτάσεων στην Ευρώπη. Για την καταπολέμηση του προβλήματος αυτού, το Κράτος τα τελευταία χρόνια καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες αναδάσωσης. Οι Ε.Δ. συμμετέχουν ενεργά στον σχεδιασμό αυτό, προγραμματίζοντας εξορμήσεις σε ολόκληρη την χώρα. Υπολογίζεται ότι αρκετές χιλιάδες δέντρα φυτεύτηκαν μόνο από τον στρατό Ξηράς την τελευταία διετία.

Διάθεση Στρατοπέδων-Εγκαταστάσεων

Το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης σε συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς έχει παραχωρήσει σε υπηρεσίες κοινής ωφελείας και στην τοπική αυτοδιοίκηση ένα σημαντικό αριθμό στρατοπέδων και εγκαταστάσεων, που δεν κάλυπταν άμεσες στρατιωτικές ανάγκες. Τα στρατόπεδα αυτά που κατά κύριο λόγο βρίσκονται μέσα σε πόλεις, μετατράπηκαν σε κύτταρα δημιουργίας και ανάπτυξης της περιοχής. Κάλυψαν άμεσες ανάγκες του πληθυσμού, προσφέροντας όχι μόνο αισθητικές παρεμβάσεις, αλλά και την δημιουργία χώρων για την εκπαίδευση, επιμόρφωση και άθληση της νεολαίας. Σήμερα εξετάζεται το ενδεχόμενο παραχώρησης και άλλων στρατοπέδων, για κοινωφελείς σκοπούς, μετατρεπόμενα σε πρότυπα κέντρα πολλαπλών χρήσεων (πολιτιστικά και αθλητικά κέντρα).

Έρευνα και Διάσωση

Οι Ε.Δ. με τα εξειδικευμένα μέσα και προσωπικό που διαθέτουν μετέχουν άμεσα και ενεργά στην έρευνα και διάσωση σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Σε κάθε παρουσιαζόμενη έκτακτη ανάγκη Ειδικές Μονάδες και των τριών κλάδων των Ε.Δ. επεμβαίνουν για να αναζητήσουν και να παρέχουν την βοήθειά τους σε κινδυνεύοντα πλοία, τραυματίες, εξαφανισμένα άτομα ή ομάδες κλπ. Πρέπει να τονίσουμε εδώ την προσπάθεια που καταβάλλει η Τουρκία για να αναλάβει για λογαριασμό της την έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο κατηγορώντας άδικα την χώρα μας, ότι δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.

 Η Συμβολή των Ε.Δ. στην Οικονομία

Οι Ε.Δ. σήμερα στην πατρίδα μας αποτελούν έναν από τους μοχλούς της οικονομικής της ανάπτυξης. Η συμβολή τους είναι πολύμορφη και μπορούμε να την συνοψίσουμε στους παρακάτω τομείς:

Εκπαίδευση Στρατευσίμων σε Χρήσιμα Επαγγέλματα

Στο παρελθόν μία από τις σοβαρές δυσχέρειες της ταχείας οικονομικής ανάπτυξης της χώρας μας ήταν η έλλειψη επαρκούς ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες της παραγωγής. Στο σημείο αυτό η προσφορά των Ε.Δ. ήταν και είναι σημαντική και ουσιώδης. Οι απόφοιτοι των διαφόρων τεχνικών σχολών, στρατευόμενοι, χρησιμοποιούνται συνήθως σε τομείς της ειδικότητάς τους και εφαρμόζουν πρακτικά τις γνώσεις τους αποκτώντας εμπειρία. Επίσης ένας σημαντικός αριθμός στρατευσίμων παρακολουθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις διάφορα τεχνικά και μη σχολεία που μπορούν να αποτελέσουν την αφορμή για την επιλογή κάποιου μελλοντικού επαγγέλματος. Κάθε χρόνο ένας αξιόλογος αριθμός επαγγελματιών οδηγών, χειριστών μηχανουργικών μηχανημάτων, τεχνιτών τηλεπικοινωνιών και άλλων χρήσιμων επαγγελμάτων εξέρχεται από τις Ε.Δ.

Ανάπτυξη Περιοχών που Εδρεύουν στρατόπεδα – Ναύσταθμοι – Πολ. Αεροδρόμια

Η παρουσία στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε μια περιοχή δημιουργεί έναν οργασμό οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων που συμβάλλει στην ανάπτυξη και την πρόοδό της. Συγκεκριμένα:

1)         Αυξάνεται κατακόρυφα η εμπορική και η οικονομική ανάπτυξη, από τις αγορές τροφίμων και υλικών, για την λειτουργία και συντήρηση των στρ/δων.

2)         Παρατηρείται αυξημένη κίνηση από τους στρατευσίμους σε χώρους αναψυχής, εστιατόρια, κινηματογράφους, θέατρα, με θετικές επιδράσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή της κάθε περιοχής.

3)         Συμβολή του στρατεύματος στην ευρύτερη ανάπτυξη με την εκτέλεση διαφόρων έργων κοινής ωφέλειας (διανοίξεις δρόμων κλπ.).

4)         Ανάπτυξη των πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, με την συμμετοχή των στρατευσίμων κυρίως σ’ αυτές.

Τουρισμός

Οι Ε.Δ. συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη με:

1)         Την δημιουργία αισθήματος ασφαλείας αναγκαίου για τις τουριστικές επενδύσεις στα ακριτικά κυρίως νησιά μας.

2)         Όσοι υπηρετούν στις Ε.Δ. γίνονται διαφημιστές των περιοχών που βρίσκονται συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του εσωτερικού τουρισμού.

3)         Σημαντικός αριθμός τουριστικών φωτογραφιών έχει ληφθεί από Α/Φ και ελικόπτερα των Ε.Δ. για λογαριασμό του Ε.Ο.Τ. και διαφημιστικούς λόγους.

Επιβοήθηση της Παραγωγής

Οι Ε.Δ. συμμετέχουν στις προσπάθειες της πολιτείας για την αύξηση της γεωργικής και αλιευτικής παραγωγής όπως παρακάτω:

1) Με εκκαθάριση από νάρκες και βλήματα σημαντικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων και θαλάσσιων περιοχών. Η δραστηριότητα αυτή έλαβε χώρα σε έντονους ρυθμούς αμέσως μετά την λήξη του εμφυλίου πολέμου. Σήμερα ειδικές υπηρεσίες των Ε.Δ. επεμβαίνουν σε σπάνιες περιπτώσεις για άρση ή καταστροφή τέτοιων υλικών.

2)Στρατιωτικές περιοχές εκτάσεων αρκετών χιλιάδων στρεμμάτων παραχωρήθηκαν στο παρελθόν σε αγρότες για καλλιέργεια.

3)  Μεγάλης σημασίας προσφορά είναι η από αέρα ψεκασμοί ελαιώνων, αγρών και δασών. Για το σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί από τις Ε.Δ. ειδικές Μοίρες ψεκαστικών Α/Φ και ελικόπτερα.

Χαρτογράφηση –Αεροφωτογράφηση – Υδατογράφηση

Η Γεωργική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ), η Υδατογραφική Υπηρεσία Ναυτικού και οι Μοίρες Αεροφωτογραφίσεως της Π.Α. εκτός της εκπληρώσεως της κυρίας αποστολής τους, ικανοποιούν και πολλές άλλες ανάγκες μη στρατιωτικών φορέων. Υπουργεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Ιδιωτικοί φορείς και Οργανισμοί (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΟΤ) καταφεύγουν στην συνδρομή των πιο πάνω στρατιωτικών υπηρεσιών, για την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων και για την εκμετάλλευση των πάσης φύσεως πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, με σκοπό την ανάπτυξη της γεωργίας, αλιείας, εκμετάλλευση δασών κλπ. .

Απασχόληση του Εργατικού, Υπαλληλικού και Βιομηχανικού Δυναμικού της χώρας

1)  Άμεση Απασχόληση

Μεγάλος αριθμός του υπαλληλικού, εργατικού και επιστημονικού δυναμικού της χώρας ασχολείται άμεσα με τις Ε.Δ. Το προσωπικό αυτό στρατιωτικό και πολιτικό καλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις στο διοικητικό και τεχνικό τομέα, μετά από εκπαίδευση που μερικές φορές είναι και πολυετής.

2)   Έμμεση Απασχόληση

Είναι πραγματικότητα ότι γύρω από τις Ε.Δ. ιδίως στην σημερινή τους σύγχρονη μορφή, ζει και κινείται ένα σημαντικό τμήμα του εργατικού και βιομηχανικού δυναμικού της πατρίδας μας. Πολλές βιομηχανίες έχουν αναλάβει την κατασκευή, προμήθεια και συντήρηση οπλικών συστημάτων, μεγάλες οικοδομικές επιχειρήσεις ασχολούνται με την κατασκευή σύγχρονων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, ενώ άλλες προμηθεύουν αναγκαία υλικά για την συντήρηση και λειτουργία του (ιματισμό, είδη εξαρτήσεων, σκηνές, καλύμματα οχημάτων, ελαστικά, συσσωρευτές, αδιάβροχα, τηλεπικοινωνιακό υλικό κλπ.). Ας μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα το ΥΕΘΑ είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας που απορροφά περίπου το 7% του ΑΕΠ (το μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ). Η αποτελεσματική διαχείριση των πόρων αυτών έχει τεράστια σημασία και επιπτώσεις για το μέλλον της χώρας όχι μόνο στο χώρο της άμυνας, αλλά και στην οικονομία και την ανάπτυξη.

Ο Θεσμός της Κοινωνικής Θητείας

Είναι ένα καινούριο ευρύ πρόγραμμα, που συνδυάζει την προσφορά υπηρεσιών στις τοπικές κοινωνίες με την καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου και των δεξιοτήτων των στρατευμένων νέων. Το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων του προγράμματος, που έχει καταρτίσει το ΥΕΘΑ αφορά τους τομείς της παιδείας, της υγείας, της πρόνοιας, του πολιτισμού και του αθλητισμού. Στους συμμετέχοντες στρατευσίμους θα χορηγείται βεβαίωση συμμετοχής, η οποία θα μπορεί να χρησιμεύει ως απόδειξη απόκτησης προϋπηρεσίας ή τιμητική διάκριση (άδεια, εύφημος μνεία κλπ.) Οι ενότητες του προγράμματος που έχει αρχίσει και εφαρμόζεται στην Θράκη και ανάλογα με το βαθμό αφομοίωσής του θα προωθηθεί και σε άλλες περιοχές είναι οι εξής:

α.Κατασκευή μικρών έργων υποδομής, όπως διανοίξεις αγροτικών δρόμων, κατασκευή γηπέδων και υδατοδεξαμενών για τα καπνά και βοήθεια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Συμμετέχουν οι στρατευμένοι αρχιτέκτονες, τοπογράφοι, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι κλπ. .

β.Κοινωνική εκπαίδευση και προσφορά. Στρατευμένοι δάσκαλοι, καθηγητές και άλλοι, επιστήμονες μπορούν αν θέλουν να συμμετέχουν στην εκπαίδευση ή επιμόρφωση των κατοίκων σε συνεργασία με τις διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης, το Πανεπιστήμιο, τον ΟΑΕΔ κλπ. Οι στρατευμένοι γιατροί, οδοντίατροι και νοσηλευτές θα συγκροτούν κινητές ομάδες για προληπτική ιατρική, εμβολιασμούς, αιμοδοσία και ακτινογραφήσεις. Κοινωνικοί επιστήμονες και λειτουργοί θα παρέχουν στήριξη σε θεραπευτικές κοινότητες και απόρους, ενώ ομάδα ειδικών θα ενημερώνει για θέματα προστασίας περιβάλλοντος σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς.

γ. Παροχή βοήθειας (προσωπικό, υποδομή) για οργάνωση εικαστικών, μουσικών ή άλλων καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

δ.Στήριξη παραγωγικών δραστηριοτήτων με αξιοποίηση επιστημονικού δυναμικού (μηχανικοί, προγραμματιστές, αρχιτέκτονες) για έργα τοπικής ανάπτυξης (μελέτες, μηχανοργάνωση) σε δήμους και κοινότητες.

ε.   Επιμόρφωση και ανάπτυξη δεξιοτήτων των στρατευμένων. Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει την οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης επαγγελματικού προσανατολισμού, ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το πρόγραμμα στηρίζεται στη συμμετοχή των στρατευμένων, τόσο για την υλοποίησή του, όσο και για τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό του. Δεν αποκλείεται κανένας, αλλά και δεν επιβάλλεται σε κανέναν η συμμετοχή σ’ αυτή την πρωτόγνωρη διαδικασία. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση του χρόνου της θητείας και επιδιώκεται η αλλαγή της κρατούσας αντίληψης για το περιεχόμενο της στρατιωτικής θητείας.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s