Ο Ελληνικός Στρατός (Στρατός Ξηράς)

Η αποστολή του Στρατού Ξηράς (ΣΞ) είναι να εξασφαλίζει το χερσαίο εθνικό χώρο και να υπερασπίζει την Εθνική ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδας. Ο ΣΞ αποτελείται από τον Ενεργό Στρατό, την Εθνοφυλακή και την Εφεδρεία.  Οι δύο βασικοί κλάδοι του ΣΞ είναι τα Όπλα και τα Σώματα.

Όπλα είναι τα στοιχεία του Στρατού, των οποίων κύρια αποστολή είναι η διεξαγωγή του αγώνα ή η άμεση συμμετοχή σ΄ αυτόν. Αυτά είναι:

Μάχης:

 • Πεζικό (ΠΖ)
 • Ιππικό-Τεθωρακισμένα (ΤΘ)
 • Πυροβολικό (ΠΒ)

Υποστήριξης Μάχης:

Σώματα είναι τα στοιχεία του Στρατού που παρέχουν υποστήριξη διοικητικής ή λογιστικής μορφής. Αυτά είναι:

Υποστήριξης Μάχης:

 • Τεχνικό (ΤΧ),
 • Εφοδιασμού και Μεταφορών (ΕΜ),
 • Υλικού Πολέμου (ΥΠ),
 • Έρευνας – Πληροφορικής (ΕΠ) και
 • Υγειονομικό (Υ)  (Ιατρών, Κτηνιάτρων, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής).

Λοιπά Σώματα:

 • Υγειονομικού (Διαχειριστών Υγειονομικού και Διοικητικών Υγειονομικού),
 • Οικονομικού (Ο)
 • Γεωγραφικού (Γ)
 • Ελεγκτικού (Ε),
 • Στρατιωτικών Γραμματέων (ΣΓ),
 • Ταχυδρομικού (ΤΔ),
 • Μουσικού (ΜΣ),
 • Φροντιστών, Αρχιτεχνίτων Όπλων και Αρχιτεχνίτων Σωμάτων.

Κοινά Σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων είναι:

 • Στρατολογικό (Σ) ,
 • το Θρησκευτικό(Θ)
 • Δικαστικών Γραμματέων (ΔΓ)
Advertisements