Ειρηνευτικές αποστολές

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αποσκοπώντας στην ουσιαστική ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και ειρήνης στην ευαίσθητη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επιδιώκει τη συμμετοχή τής χώρας σε διεθνείς οργανισμούς, καθώς και σε πολυμερείς και διμερείς συνθήκες. Λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων, που απορρέουν από τη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτούς τους διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ο.Η.Ε., Ο.Α.Σ.Ε., Ν.Α.Τ.Ο., Ε.Ε.) και σε διεθνή συμβατικά κείμενα, διαμορφώνεται το πλαίσιο της διεθνούς παρουσίας της.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναπτύσσει έντονη δραστηριότητα που οδηγεί στην υπογραφή αμυντικών συμφωνιών και συμφωνιών στρατιωτικής συνεργασίας, σε διμερές και πολυμερές επίπεδο, καθώς και στη συμμετοχή της Ελλάδας σε ειρηνευτικές αποστολές.

Σκοπός όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι η δημιουργία και προώθηση κλίματος ειρήνης, ασφάλειας και συνεργασίας.

Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ήδη από το 1950, ανταποκρινόμενες στην έκκληση της διεθνούς κοινότητας, απέστειλαν στην Κορέα το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα. Ακολούθησαν οι αποστολές στο Κονγκό (Ζαΐρ), το 1961, κατά την προσπάθεια του Ο.Η.Ε. για την εδραίωση της ανεξαρτησίας του κράτους, στη Σομαλία, το 1993, για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και υγειονομικής υποστήριξης, στη Νότιο Αφρική, στα σύνορα Ιράκ – Κουβέιτ, στη Γεωργία, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ κ.λπ.

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει αναλάβει ενεργό ρόλο σε όλες τις διεθνείς προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τη δημιουργία συνθηκών ειρηνικής διαβίωσης σε χώρες που έχουν δοκιμαστεί από πολέμους.

Σήμερα, οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές με την  Ελληνική Δύναμη Βοσνίας (ΕΛ.ΔΥ.Β.), την Ελληνική Δύναμη Αλβανίας (ΕΛ.Δ.ΑΛ.), την Ελληνική Δύναμη Κοσσυφοπεδίου (ΕΛ.ΔΥ.ΚΟ.), την Ελληνική Δύναμη Αφγανιστάν (ΕΛ.Δ.ΑΦ.), καθώς επίσης και στις επιχειρήσεις «Active Endeavour» (Ενεργός Προσπάθεια) και «Enduring Freedom» (Διαρκής Ελευθερία), ενώ παράλληλα διαθέτουν παρατηρητές σε μικρότερες διεθνείς αποστολές.

Η Ελλάδα, με τη σταθερή παρουσία της, καταδεικνύει το σεβασμό της στις ηθικές αξίες και τις αρχές του διεθνούς δικαίου, όπως εκφράζονται τόσο από τον Ο.Η.Ε., όσο και από όλους τους διεθνείς οργανισμούς και η επιτυχημένη παρουσία της χώρας μας στις ειρηνευτικές αποστολές έχει αναγνωρισθεί διεθνώς. Αποτελεί, λοιπόν, διαχρονική ηθική υποχρέωση, η εκδήλωση ευγνωμοσύνης και η απότιση φόρου τιμής σε όλους του Έλληνες μαχητές που υπηρέτησαν την Πατρίδα, πέρα από τα σύνορά της και ιδιαίτερα σε όσους έπεσαν ηρωικά, υπερασπιζόμενοι τις αρχές του δικαίου και της ελευθερίας.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s