Μονάδες-Υπηρεσίες

Για την εκτέλεση της αποστολής του ο Στρατός διαθέτει μεγάλο αριθμό μονάδων και υπηρεσιών. Στις σελίδες που ακολουθούν γίνεται μια προσπάθεια να παρουσιαστούν αυτές

Advertisements