Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)

Η αποστολή του ΓΕΑ είναι:

  • Η ανάπτυξη αεροπορικής ισχύος ικανής να συμβάλει στην αποτροπή.
  • Η διεξαγωγή άμεσων εντατικών και παρατεταμένων αεροπορικών επιχειρήσεων, για την απόκτηση και διατήρηση αεροπορικής υπεροχής.
  • Η διασφάλιση της αεράμυνας της χώρας
  • Η παροχή αεροπορικής προστασίας και υποστήριξης των επιχειρήσεων των άλλων Κλάδων των ΕΔ.
  • Η διάθεση προσωπικού και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως αεροπυροσβέσεις, αεροψεκασμοί, αεροδιακομιδές ασθενών, αποστολές έρευνας – διάσωσης κλπ.
  • Η ενεργός συμμετοχή με μέσα και προσωπικό σε ειρηνευτικές αποστολές και αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας, στα πλαίσια σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ, ΝΑΤΟ και ΟΑΣΕ, με σκοπό τη συμβολή στη διατήρηση της Διεθνούς Ασφάλειας και Ειρήνης.
  • Η κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού και εξοπλιστικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με άλλους φορείς του ΥΠΕΘΑ, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι επιχειρησιακές απαιτήσεις του Α/ΓΕΕΘΑ.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s