Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ)

Οι αρμοδιότητες του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) είναι:

• Στην περίοδο της ειρήνης η πλήρης διοίκηση των Μονάδων που δεν ανήκουν στην επιχειρησιακή αλυσίδα διοίκησης του ΓΕΕΘΑ.

• Υποστήριξη των ναυτικών δυνάμεων των διακλαδικών στρατηγείων.

• Διοικητική διοίκηση των Μονάδων που ανήκουν στην επιχειρησιακή αλυσίδα του Α/ΓΕΕΘΑ.

• Συμμετοχή στην αντιμετώπιση συμφορών μεγάλων καταστροφών και γενικά έκτακτων καταστάσεων του πληθυσμού.

• Κατάρτιση των προγραμμάτων εξοπλισμών, επάνδρωσης και υποδομών με βάση τις προτεραιότητες των επιχειρησιακών αναγκών που θέτει ο Α/ΓΕΕΘΑ.

• Σύνταξη σχεδίων Προϋπολογισμού και Προγράμματος των Δημοσίων Επενδύσεων του ΓΕΝ πριν από τη διαμόρφωσή τους στο ΕΠΥΕΘΑ και την έγκρισή τους από τον ΥΕΘΑ μετά από εξέταση στο ΣΑΜ.

• Οργάνωση και η παροχή εκπαίδευσης.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s