Μέσα του Πολεμικού Ναυτικού

Οι Φρεγάτες αποτελούν τον κορμό των Κυρίων Μονάδων Κρούσεως του ΠΝ και είναι πλοία μεγάλου εκτοπίσματος και αυτονομίας, με αυξημένες επιχειρησιακές δυνατότητες σε όλες τις μορφές του Ναυτικού πολέμου. Έχουν την δυνατότητα να επιχειρούν  σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενώ το εκτόπισμά τους επιτρέπει την ύπαρξη εξελιγμένων αισθητήρων, Ε/Π και όπλων μεγάλων δυνατοτήτων όπως τα Κατευθυνόμενα Βλήματα HARPOON εναντίον πλοίων, τα Κατευθυνόμενα Βλήματα SEA SPARROW εναντίον Αεροσκαφών. Τα  ΤΠΚ(Ταχέα περιπολικά Κατευθυνομένων Βλημάτων) είναι Μονάδες Κρούσεως που φέρουν Κατευθυνόμενα Βλήματα (Κ/Β) αντιεπιφανείας τύπου EXOCET και PENGUIN. Χρησιμοποιούνται κατ’ εξοχήν σε επιχειρήσεις επιφανείας σε κλειστό θαλάσσιο περιβάλλον όπως το Αιγαίο. Με τα εξελιγμένα συστήματα / όπλα τα οποία φέρουν αποτελούν μοναδικό όπλο για τον αιφνιδιασμό του αντιπάλου. Τα Υ/Β είναι μονάδες που δύνανται να χρησιμοποιηθούν σε ρόλους καταστροφής / εξουδετέρωσης Στόχων Υψηλής Αξίας / Μονάδων Επιφανείας – Υ/Β   καθώς και σε ρόλους επιτηρήσεως-συλλογής πληροφοριών. Φέρουν Τορπίλες αλλά και Κατευθυνόμενα Βλήματα (Κ/Β) αντιεπιφανείας. Συνδράμουν στις επιχειρήσεις Θαλασσίου Ελέγχου (ΘΕ) και είναι δυνατόν να απαγορεύσουν τις επιχειρήσεις ΘΕ  του αντιπάλου. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν συγκεκαλυμμένα σε περιόδους εντάσεως / κρίσεως και σε ειδικής μορφής επιχειρήσεις (καταδρομικές κτλ.).  Στα πλαίσια των Ναυτικών Επιχειρήσεων, οι μονάδες του ΠΝ υποστηρίζονται από «Ναυτικά Ιπτάμενα Μέσα»(Maritime Air Assets) – Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας (ΑΦΝΣ), Ελικόπτερα (Ε/Π) – τα οποία δρουν ως πολλαπλασιαστής ισχύος. Συγκεκριμένα, τα ιπτάμενα μέσα έχουν δυνατότητα σύνθεσης και αμφίδρομης μεταφοράς  Τακτικής Εικόνας (επιτήρηση, εντοπισμός, αναγνώριση, DATA LINK) αλλά και προσβολής στόχων επιφανείας από μεγάλες αποστάσεις και Υ/Β.

Τέλος η επιτήρηση του Αιγαίου εξασφαλίζεται σήμερα κυρίως από το αποτέλεσμα της συνεργασίας των μονάδων επιφανείας με τα υφιστάμενα Ν. Παρατηρητήρια. Εν τούτοις οι απαιτήσεις προκεχωρημένης Ναυτικής παρουσίας και επιτηρήσεως των περιοχών ενδιαφέροντος του ΠΝ, σε συνδυασμό με την συμβολή στην απαγόρευση εισόδου λαθρομεταναστών στην χώρα, επιβάλλουν την, σε καθημερινή βάση, παρουσία πλοίων του ΠΝ στην περιοχή του Ανατολικού Αιγαίου. Το έργο αυτό έχουν αναλάβει οι Κανονιοφόροι που είναι πλοία κατάλληλα να επιχειρούν για ικανό χρονικό διάστημα (αυτονομία) και σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Τα πλοία αυτά φέρουν κατάλληλο οπλισμό για επιβολή περιορισμένου πλήγματος, ενώ έχουν την δυνατότητα για απόκτηση (εντοπισμός-αναγνώριση) και μετάδοση τακτικής εικόνας

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s