Η Εθνική Αμυνα

Εθνική Άμυνα είναι το σύνολο των μηχανισμών, λειτουργιών και δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται από το κράτος, με σκοπό την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας και της ασφάλειας των πολιτών εναντίον οποιασδήποτε εξωτερικής επίθεσης ή απειλής, καθώς και την υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων.

Η ευθύνη για την άμυνα της χώρας, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ανήκει στην Κυβέρνηση, η οποία καθορίζει την Πολιτική Εθνικής Άμυνας  (ΠΕΑ) και ασκεί τη διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων. Κύριο όργανο για την λήψη αποφάσεων σε ζητήματα που αφορούν στην άσκηση της εν λόγω πολιτικής και γενικά την Εθνική Άμυνα της χώρας είναι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ). Για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής  η κυβέρνηση διαθέτει κυρίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και τις υπαγόμενες σε αυτό Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s