Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης – Παλλαϊκή Άμυνα

Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) είναι η σχεδίαση και ο προγραμματισμός που αναφέρονται στην οργάνωση, την προπαρασκευή και την κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων της Χώρας, με σκοπό την επιβίωση στον πόλεμο και την συμβολή αυτών στην Εθνική Άμυνα. Τα θέματα ρυθμίζονται με το Ν.Δ. 17/74 ΄΄Περί ΠΣΕΑ΄΄. Η ΠΣΕΑ υλοποιείται από όλα τα Υπουργεία και τις υφιστάμενες υπηρεσίες τους, μετά από αποφάσεις που λαμβάνει το ΚΥΣΕΑ. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποτελεί το ανώτατο συντονιστικό όργανο, αρμόδιο για την παροχή περαιτέρω κατευθύνσεων και τον συντονισμό των ενεργειών των Εθνικών Αρχών με τις αποφάσεις του ΚΥΣΕΑ. Οι σημαντικότερες λειτουργίες της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης αφορούν:

 1. Στο συντονισμό και την παρακολούθηση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, των θεμάτων Πολιτικής Άμυνας που σχετίζονται με την προστασία και την επιβίωση του άμαχου πληθυσμού σε καιρό πολέμου.
 2. Στο συντονισμό και την οργάνωση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, της εκπαίδευσης των υπαλλήλων των πολιτικών υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων.
 3. Στο συντονισμό και την παρακολούθηση νομοθετικών και οργανωτικών θεμάτων της αρμοδιότητός της, καθώς και στην οργάνωση της διεξαγωγής εθνικών ασκήσεων επί του αντικειμένου της.
 4. Στον καθορισμό των εκάστοτε απαραίτητων οργανισμών και επιχειρήσεων για τη επιβίωση του Έθνους ή την Εθνική Άμυνα.
 5. Στην εξασφάλιση με την χορήγηση αναστολών κατατάξεως του απαραίτητου ειδικού προσωπικού για την λειτουργία των πάσης φύσεως υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων , Κρατικών ή μη, στον πόλεμο.
 6. Στην πολιτικοστρατιωτική συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς των υπολοίπων Εθνικών Αρχών σε θέματα πολιτικής κινητοποίησης και Πολιτικής Άμυνας.
 7. Στη συνεργασία με άλλες χώρες, διεθνείς οργανισμούς και άλλους εθνικούς φορείς στους παραπάνω τομείς.
 8. Στην εξασφάλιση των απαιτουμένων πιστώσεων για την οικονομική υποστήριξη των σχεδίων της.

Παλλαϊκή Άμυνα (ΠΑΜ) είναι η συμμετοχή στην Εθνική Άμυνα του διαθέσιμου τοπικού ανθρώπινου δυναμικού και των δύο φύλλων, που μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και δεν περιλαμβάνεται στις Ένοπλες Δυνάμεις. Τα θέματα ρυθμίζονται με το Ν.2641/98 “Παλλαϊκή Άμυνα”. Η έννοια της Παλλαϊκής Άμυνας στηρίζεται στην άποψη ότι η εθνική άμυνα είναι υπόθεση όλων μας, άρα υπόθεση παλλαϊκής κινητοποίησης. Κατ’ αυτήν την έννοια, ο όρος απεικονίζει:

 • Τη σταδιακή ένταξη στον αμυντικό σχεδιασμό ευρύτερων πληθυσμιακών ομάδων για κινητοποίηση σε περίπτωση απειλής κατά της εθνικής ασφάλειας και
 • Την ευαισθητοποίηση και ουσιαστικότερη συμβολή των πολιτών σε θέματα τοπικής και πολιτικής Άμυνας.

Η ΠΑΜ οργανώνεται από τον καιρό της ειρήνης και έχει ως κύρια αποστολή, σε περιόδους έντασης, επιστράτευσης και πολέμου, την τοπική άμυνα, την πολιτική άμυνα και την πολιτική προστασία. Έχουν συσταθεί και λειτουργούν  υπηρεσίες ΠΑΜ – ΠΣΕΑ σε όλα τα Υπουργεία, Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Επαρχεία καθώς και γραφεία ΠΣΕΑ στους κυριότερους οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Advertisements

One thought on “Πολιτική Σχεδίαση Έκτακτης Ανάγκης – Παλλαϊκή Άμυνα

 1. Ο N 2641/1998 καταργήθηκε από το εδάφιο γ της παρ. 2 του άρθρου 30§2 εδ.γ’ του Ν. 3013/2002, μόνο, όμως, κατά το μέρος που περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικές με την πολιτική προστασία σε καιρό ειρήνης.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s