Εθνικοί στόχοι

Είναι οι στόχοι στους οποίους συμπυκνώνονται τα συμφέροντα επιβίωσης, αναπαραγωγής,ανάπτυξης, ισχυροποίησης του κυρίαρχου εσωτερικού κοινωνικοπολιτικού συστήματος.
Το σύστημα αυτό, που είναι κοινωνικοπολιτικό μέγεθος, στην επιδίωξη των στόχων του τείνει να ταυτίζεται με το σύνολο της κοινωνίας, δηλαδή με το έθνος, ως εκείνη την ενότητα μέσα στην οποία αμβλύνονται ή και αίρονται οι ταξικές αντιθέσεις.
Κατά συνέπεια, όσο περισσότερο κυρίαρχο και όσο περισσότερο νομιμοποιημένο, δηλ. αποδεκτό από την κοινωνία, είναι το κυρίαρχο συγκρότημα, τόσο περισσότερο (και ευκολότερα) οι πολιτικοί του στόχοι γίνονται αποδεκτοί από το σύνολο της κοινωνίας, ταυτίζονται με τους στόχους της, γίνονται δηλαδή και στόχοι της συγκεκριμένης κοινωνίας.
Επομένως, η κοινωνική συναίνεση είναι ο όρος εκείνος που ουσιαστικοποιεί την εθνική πολιτική και την εθνική στρατηγική, που καθιστά δηλ. την πολιτική του άρχοντος κοινωνικοπολιτικού συγκροτήματος εξουσίας κυριολεκτικά “εθνική πολιτική

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s