Κατευθύνσεις Αμυντικής Σχεδίασης (ΚΑΣ)

Αποσκοπούν στην παροχή κατευθύνσεων για τη σχεδίαση του συνόλου των δραστηριοτήτων (Οργάνωση, Εκπαίδευση, Δόγματα, Ασκήσεις, Ετοιμότητα Μονάδων, Διοικητική Μέριμνα, κλπ) των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε να ενισχυθεί  η αμυντική ικανότητα της χώρας. Ειδικά για τα θέματα εξοπλισμών, οι ΚΑΣ αναφέρονται στην ύπαρξη επιχειρησιακών δυνατοτήτων, που αποκτώνται με την προμήθεια νέων οπλικών συστημάτων και μέσων, των οποίων η υλοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΑΣ, ενώ επιπλέον περιέχουν τους εκάστοτε εγκεκριμένους στόχους του Δεκαπενταετούς Σχεδίου Εξοπλιστικών Στόχων (ΔΕΣΕΣ).
Οι ΚΑΣ υλοποιούνται με τη μελέτη , σχεδίαση και προγραμματισμό μιας σειράς μέτρων , που καλούνται Στόχοι Εθνικής Άμυνας (ΣΕΑ) , οι οποίοι όταν υλοποιηθούν , θα καταστήσουν τις ΕΔ ικανές να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους.
Στις ΚΑΣ, έχουν ενταχθεί οι γενικές απαιτήσεις διαλειτουργικότητας σε κάθε τομέα (Εκπαίδευση, Δόγματα, Τακτικές, Διοικητική Μέριμνα, Ορολογία, Υλικό, C4I κλπ), μέσω των Στόχων Εθνικής Άμυνας (ΣΕΑ), με ιδιαίτερη βαρύτητα στους ΣΕΑ εξοπλιστικών προγραμμάτων του ΔΕΣΕΣ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s