Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Αμυνας (ΚΥΣΕΑ)

ΤοΚυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, είναι το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων σε ζητήματα που αφορούν την Εθνική Άμυνα της χώρας. Το ΚΥΣΕΑ, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις λαμβάνει υπόψη του τις θέσεις της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας του Κοινοβουλίου.

Αποτελείται απο:

Μετά την τελευταία αναμόρφωση των μελών της, τον Οκτώβριο του 2009,[1] αποτελείται από:

 • τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας ως πρόεδρο
 • τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης
 • τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • τον Υπουργό Οικονομικών
 • τους Υπουργός και Υφυπουργό Εξωτερικών
 • τους Υπουργό και Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας
 • τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
 • τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
 • τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
 • τους Επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
 • τους επικεφαλής του Γραφείου Στρατηγικού Σχεδιασμού και του Διπλωματικού Γραφείου του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (χωρίς δικαίωμα ψήφου)
 • τον Σύμβουλο Άμυνας του (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του το ΚΥΣΕΑ:

 • Διαμορφώνει την Πολιτική Εθνικής Άμυνας.
 • Αποφασίζει σχετικά με την δομή διοίκησης και την μελλοντική δομή δυνάμεων.
 • Εγκρίνει τα μακροπρόθεσμο προγράμματα ανάπτυξης των αμυντικών ικανοτήτων της χώρας και τα μείζονα προγράμματα προμήθειας και παραγωγής αμυντικών μέσων και υλικού.
 • Εγκρίνει το Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού καθώς και τα μείζονα προγράμματα έρευνας.
 • Αποφασίζει για την οργάνωση του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων.
 • Αποφασίζει για την διάθεση εθνικών δυνάμεων στα πλαίσια των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας.
 • Αποφασίζει για την πολιτική και τα μέτρα αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών.
 • Επιλέγει τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ )και τους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s