Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ)

Είναι ο κύριος σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για στρατιωτικά θέματα και στρατιωτικός σύμβουλος του ΚΥΣΕΑ. Συμμετέχει στο ΚΥΣΕΑ, στο ΣΑΜ και προεδρεύει στο ΣΑΓΕ.

Ο Α/ΓΕΕΘΑ ασκεί από την περίοδο της ειρήνης την επιχειρησιακή διοίκηση:

  • Των Διακλαδικών Στρατηγείων και των υπ’ αυτών υπαγομένων Μονάδων, που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση στρατιωτικών ενεργειών οι οποίες στρέφονται κατά της ασφάλειας της χώρας και των νομίμων συμφερόντων της και απαιτούν συντονισμένη δράση των δυνάμεων των Κλάδων των Ε.Δ.
  • Των υπολοίπων δυνάμεων των τριών Κλάδων των Ε.Δ., μέσω των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων για τις περιπτώσεις:
  • Εφαρμογής των σχεδίων επιχειρήσεων και δοκιμής τους.
  • Εφαρμογής του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων.
  • Διεξαγωγής επιχειρήσεων εκτός Ελληνικής Επικράτειας, μετά από απόφαση του ΚΥ.Σ.Ε.Α. και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
  • Συμμετοχής τους στην αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων, ως αποτέλεσμα συμφορών, καταστροφών ή μειζόνων ατυχημάτων, μετά από απόφαση του ΣΑΓΕ.
  • Όποτε άλλοτε κρίνεται σκόπιμο από το ΣΑΜ.

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής διοίκησης, ο Α/ΓΕΕΘΑ αναθέτει αποστολές ή έργο σε υφισταμένους Διοικητές, αναπτύσσει Μονάδες, ανακατανέμει Δυνάμεις και διατηρεί ή μεταβιβάζει τον επιχειρησιακό ή τακτικό έλεγχο. Στην άσκηση διοίκησης από τον Α/ΓΕΕΘΑ συμβάλλει ενεργά το ΣΑΓΕ.

Επίσης, εισηγείται την προτεραιότητα των εξοπλιστικών προγραμμάτων, στα πλαίσια του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού (ΕΜΠΑΕ), σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες, διεξάγει τις διαπραγματεύσεις για την σύναψη στρατιωτικών συμφωνιών, όπως αυτές απορρέουν από τις κρατικές πολιτικές συμφωνίες και χειρίζεται θέματα αμυντικής πολιτικής, συμμαχιών και άλλων διεθνών υποχρεώσεων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s