Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού

Ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού είναι σύμβουλος και υπεύθυνος έναντι του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, για την άρτια οργάνωση, επάνδρωση, εξοπλισμό, εκπαίδευση, και την  προπαρασκευή για πόλεμο, ετοιμότητα και χρησιμοποίηση του Στρατού, σύμφωνα με το Δόγμα του Στρατού και τις γενικές κατευθύνσεις και οδηγίες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Ασκεί πλήρη Διοίκηση στο Στρατό και βοηθείται για την ενάσκηση των καθηκόντων του από το Επιτελείο, που αποτελείται από αξιωματικούς και πολιτικούς υπαλλήλους του Στρατού.

Έχει όλες τις προσδιοριζόμενες από την κείμενη Νομοθεσία αρμοδιότητες, όπως και τις από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας μεταβιβαζόμενες, και είναι Πρόεδρος του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ), πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες προεδρεύει ο Υπουργός ή Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, οπότε μετέχει ως μέλος μετά ψήφου.  Είναι μέλος μετά ψήφου του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ). Ασκεί οικονομική εξουσία εντός της εκάστοτε καθοριζόμενης εξουσιοδότησης από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Στον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού υπάγονται απ’ ευθείας:

  1. Ο υπασπιστής Αρχηγού.
  2. Το Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού (ΕΓΑ).
  3. Το Γραφείο Δικαστικού Νομοθετικού (ΓΔΝ).
  4. Η Γραμματεία Συμβουλίων.
  5. Οι Α΄ και Β΄ Υπαρχηγοί του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο αρχαιότερος των Υπαρχηγών. Εφόσον η απουσία ή το κώλυμα προβλέπεται να διαρκέσει πάνω από δεκαήμερο αναπληρώνεται από τον αμέσως  νεώτερό του, πλην της συμμετοχής του στο Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.

Συντάσσει εκθέσεις ικανότητας, υποβάλλει προτάσεις ηθικών αμοιβών και γνωματεύει σ΄αυτές, για τους υπαγόμενους απ’ ευθείας  σ’ αυτόν αξιωματικούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s