Συμβούλιο Άμυνας (ΣΑΜ)

Πρόκειται για ένα όργανο το οποίο προωθεί την διαμόρφωση μιας ευρύτερης αντίληψης για θέματα εθνικής άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, το συντονισμό μεταξύ επιχειρησιακών και διοικητικών αρμοδιοτήτων των επιτελείων, την ανάπτυξη νέων ιδεών και την προετοιμασία θεμάτων για την υποβολή  σε πολιτικά όργανα όπως το ΚΥΣΕΑ. Αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και συγκροτείται από:

  1. ΥΕΘΑ
  2. ΥΦΕΘΑ
  3. Α/ΓΕΕΘΑ
  4. Α/ΓΕΣ,
  5. Α/ΓΕΝ,
  6. Α/ΓΕΑ.

Στις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Άμυνας περιλαμβάνονται:

  1. Εκτιμήσεις επί καταστάσεων που παρουσιάζονται στο εγγύς ή ευρύτερο περιβάλλον και είναι δυνατόν να επηρεάσουν την ασφάλεια ή τις σχέσεις της χώρας με τα όμορα κράτη.
  2. Αντιμετώπιση θεμάτων που απαιτούν άμεση αντίδραση σε επεισόδια ή έκτακτες καταστάσεις, που μπορούν να οδηγήσουν σε κρίση
  3. θέματα δομής δυνάμεων εξοπλιστικών και ερευνητικών προγραμμάτων, προϋπολογισμού και προγράμματος δημοσίων επενδύσεων.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s