Χειροβομβίδες

Ταξινόμηση χειροβομβίδων Ανάλογα με το Γέμισμα

 1. Εικονικές (γέμισμα αδρανές- χρώμα λευκό).
 2. Θεωρητικής διδασκαλίας (χωρίς γέμισμα- χρώμα ελαιώδες-χωρίς κόκκινη ζώνη ).
 3. Εκπαίδευσης (μικρό γέμισμα).
 4. Πραγματικές (πλήρες γέμισμα-χρώμα ελαιώδες με κόκκινη ζώνη).

Κατηγορίες Πραγματικών χειροβομβίδων

 • Αμυντικές
 • Επιθεπκές
 • Ασκήσεων
 • Χημικές.
  • Δακρυγόνα
  • Ερεθιστική
  • Εμπρηστική
  • Καπνογόνα
  • Καπνογόνα λευκού φωσφόρου, έγχρωμου καπνού, ARGES.

Κύρια Μέρη

 • Διαρρηκτικό γέμισμα.
 • Πυροδοτικός μηχανισμός.
 • Αναφλεκτικό σύστημα.
 • Κορμός από χυτοσίδηρο.

Ακτίνα Δράσης.

 • Αμυντική: 50-100 μ.
 • Επιθετική: 20-50μ.
 • Χρόνος έκρηξης μετά την απελευ­θέρωση του μοχλού οπλίσεως : 4″- 6″.

Θέσεις Ρίψεων χειροβομβίδων .

 1. Ορθιος
 2. Γονατιστός
 3. Πρηνηδόν
 4. Υπτια
 5. Με αιώρηση του χεριού

 

Χρησιμοποίηση στη Μάχη.

Οι αμυντικές χρησιμοποιούνται σε οποιαδή­ποτε φάση του εκ του συστάδην αγώνα, σε αγώνες μέσα σε δάση ή δρόμους σε ενέδρες και σε νυχτερινούς αγώνες, με την προϋπόθεση την κάλυψη των φιλίων τμημάτων.

Οι επιθετικές χρησιμοποιούνται για κατα­στροφές και εναντίον προσωπικού σε κλειστούς χώρους.

Οι χημικές ανάλογα με το είδος τους μπο­ρούν να τραυματίσουν ή να παρενοχλήσουν το προσωπικό, να δημιουργήσουν καπνό για σηματοδοσία ή προπέτασμα, πυρκαγιές ή και συνδυασμό των παραπάνω.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s